Czech Republic
Jazyky

GDPR – příprava a dedikovaný DPO

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) nově upravuje ochranu osobních údajů v EU. Nařízení se přímo vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů usazené v EU, v některých případech ale i na správce a zpracovatele usazené mimo Unii. Nařízením se všechny dotčené osoby musí řídit od 25. května 2018. K tomuto dni musí dotčené osoby technicky i organizačně splňovat všechny povinnosti dle nařízení (včetně např. přísnějších podmínek zabezpečení osobních údajů nebo pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů) a respektovat nová práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány (např. právo být zapomenut). Porušení nařízení může vést k sankcím až 20 milionů € nebo 4 % z celosvětového obratu, dle toho, který z údajů je vyšší.

 

Právní, technické a organizační hledisko GDPR

GDPR je nutné pojmout z více hledisek:

Příprava na GDPR

 • Právní – zákonnost (důvody) zpracování, plnění povinností podle platných předpisů, revize souhlasů, smluv (např. se zpracovatelem) apod.
 • Technická – technické řešení zpracování, zabezpečení apod.
 • Organizační – interní procesy stran dodržení podmínek zpracování.

Provedení doporučených opatření

 • Právní – úprava souhlasů a smluv, vnitřní směrnice apod.
 • Technická – privacy by design and by default, zabezpečení, efektivní evidence zpracování apod.
 • Organizační – určení odpovědných osob a procedur (reakce na žádosti subjektů, řešení data breaches)

Fáze našich služeb v kompletní přípravě a implementaci GDPR

Dokážeme vaši firmu připravit na GDPR. Naši devizou jsou zkušení specialisté napříč obory. V naší společnosti naleznete experty na účetnictví, daně, bezpečnost, ochranu soukromí a informační systémy. Spolupráce s námi bude probíhat v několika fázích:

1) Zanalyzujeme současný stav

2) Navrhneme opatření pro přijetí GDPR

3) Společně s vašimi zaměstnanci a dodavateli nalezneme nejlepší postup implementace navržených opatření

4) V případě vašeho zájmu se naši specialisté mohou ujmout i implementace opatření

5) Poskytneme vám pověřence pro ochranu OÚ (DPO – Data Protection Officer), který bude dbát na dlouhodobý soulad s GDPR.

Fáze přijetí GDPR

Kontaktujte nás pro další informace o našich službách v oblasti GDPR a pro termíny námi organizovaných akcí, které se tématikou zabývají.

Kontaktní osoby

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 602 412 993

petr.odvarka@rsm.cz

Reference

Zanechte nám kontakt

  Spojíme se s vámi nejpozději další pracovní den.

  Společnost:*
  Telefon/E-mail:*