Czech Republic
Jazyky

Jazyky

GDPR – příprava a dedikovaný DPO

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) nově upravuje ochranu osobních údajů v EU. Nařízení se přímo vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů usazené v EU, v některých případech ale i na správce a zpracovatele usazené mimo Unii. Nařízením se všechny dotčené osoby musí řídit od 25. května 2018. K tomuto dni musí dotčené osoby technicky i organizačně splňovat všechny povinnosti dle nařízení (včetně např. přísnějších podmínek zabezpečení osobních údajů nebo pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů) a respektovat nová práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány (např. právo být zapomenut). Porušení nařízení může vést k sankcím až 20 milionů € nebo 4 % z celosvětového obratu, dle toho, který z údajů je vyšší.

 

Právní, technické a organizační hledisko GDPR

GDPR je nutné pojmout z více hledisek:

Příprava na GDPR

  • Právní – zákonnost (důvody) zpracování, plnění povinností podle platných předpisů, revize souhlasů, smluv (např. se zpracovatelem) apod.
  • Technická – technické řešení zpracování, zabezpečení apod.
  • Organizační – interní procesy stran dodržení podmínek zpracování.

Provedení doporučených opatření

  • Právní – úprava souhlasů a smluv, vnitřní směrnice apod.
  • Technická – privacy by design and by default, zabezpečení, efektivní evidence zpracování apod.
  • Organizační – určení odpovědných osob a procedur (reakce na žádosti subjektů, řešení data breaches)

Fáze našich služeb v kompletní přípravě a implementaci GDPR

Dokážeme vaši firmu připravit na GDPR. Naši devizou jsou zkušení specialisté napříč obory. V naší společnosti naleznete experty na účetnictví, daně, bezpečnost, ochranu soukromí a informační systémy. Spolupráce s námi bude probíhat v několika fázích:

1) Zanalyzujeme současný stav

2) Navrhneme opatření pro přijetí GDPR

3) Společně s vašimi zaměstnanci a dodavateli nalezneme nejlepší postup implementace navržených opatření

4) V případě vašeho zájmu se naši specialisté mohou ujmout i implementace opatření

5) Poskytneme vám pověřence pro ochranu OÚ (DPO – Data Protection Officer), který bude dbát na dlouhodobý soulad s GDPR.

Fáze přijetí GDPR

Kontaktujte nás pro další informace o našich službách v oblasti GDPR a pro termíny námi organizovaných akcí, které se tématikou zabývají.

Kontaktní osoby

Monika Marečková

Managing Partner

+420 602 480 018

monika.mareckova@rsm.cz

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology & Senior ERP Consultant

+420 777 977 987

tomas.janecek@rsm.cz

Karel Fišnar

Ředitel divize Cloudová řešení a služby

+420 467 005 675 

karel.fisnar@rsm.cz

Radek Benda

Account Manager

+420 602 283 919

radek.benda@rsm.cz

Reference

Zanechte nám kontakt

Spojíme se s vámi nejpozději další pracovní den.

Společnost:*
Telefon/E-mail:*
Zpráva:
Zaujala Vás služba? Sdílejte ji dále.

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close