Třetí… téměř rodinné setkání

Rádi bychom Vás informovali, že před několika dny proběhlo již třetí… téměř rodinné setkání, o rodinném podnikání.

Spolu s námi se na organizaci opět podílela společnost Amrop Slovakia. Setkání vprostředí nově otevřeného zámku Chateau Gbeľany, nedaleko Žiliny. Zúčastnilo se více než třicet zástupců významných podnikatelských rodin. I tentokrát jsme se věnovali dvěma hlavním problematikám v oblasti nástupnictví v rodinném podnikání.
Otázce přesunu majetku v rámci rodiny, zachování jeho hodnoty a možnosti ochrany rodinného majetku. Dále jsme se věnovali tématu „Plánování jednotlivých kroků ve vztahu k podnikání i k rodině jako takové“. Dalším tématem bylo řešení přesunu manažerských kompetencí uvnitř rodinných společností, ať už na rodinného příslušníka, nebo na najatého manažera. První část dne byla věnována teoretickému zvládnutí problematiky nástupnictví.

Jak realizovat zisk z celoživotního podnikání (RSM CZ Family Office)

Jedním ze základních témat spojených spřesunem majetku na následující generace je vyjasnění pozice společnosti, kterou rodina vlastní. Posouzení vzájemného přínosu mezi firmou a rodinou. Součástí je i hodnocení pozice dětí ve firmě, jejich aktuálního a budoucího vztahu a celkové perspektivy.

Monika Marečková představila zajímavý pohled na vztah rodiče a jeho následovníka sohledem na rodinné podnikání. Prezentovala několik důležitých rad ohledně toho, jaké mohou být cesty k seznámení budoucí generace sfungováním rodinného podnikání. Svýznamem podniku pro rodinu. Součástí Moničiny prezentace byla i část věnovaná pozici majitele-zakladatele. Ponechání firmy v rodině, nebo její prodej je jedním ze zásadních otázek, které si rodina při mezigeneračním přesunu musí zodpovědět. Firma, která zůstane v rodinném konceptu, nabízí několik výhod, ale přináší i rizika.

Nástupnictví ve společnosti (Amrop)

Mario Fondati druhou prezentací dne plynule navázal na Moniku. Při řadě diskuzí sklienty se setkáváme sdvěma tématy. Jak přesunout majetek na děti a jak přesunout firmu na nový management.
Mario se věnoval nejčastějším chybám, kterých se zakladatelé dopouštějí při přesunu z pozice majitel a ředitel do pozice majitel a poradce. Současně nabídl i návod, jak se takových chyb vyvarovat.

Rodinný holding jako nástrojpro správurodinného majetku (RSM CZ Family Office)

V odpolední části se program soustředil na praktická řešení. Michal Šubín hostům přiblížil téma – „Přesun rodinného majetku prostřednictvím založení rodinného holdingu“. Rodinný holding je řešení, kterým zakladatel nabízí dětem návod i prostředek, jak rodinný majetek efektivně zpracovat, konsolidovat a dlouhodobě chránit.
Michal se dále věnoval tématu nastavení nástupnictví a definování jasných pravidel, na úrovni morální i právní. Na téma pravidel dědictví rodinného majetku a čerpání jeho výnosů se rozvinula zajímavá diskuze.

Jedním z vrcholů dne byl dialog Moniky s panem Štefanem Schmidtem navazující na předcházející diskuzi o rodinném holdingu.
Monika Marečková si se Štefanem Schmidtem, zakladatelem významného rodinného podniku, povídala na téma „Pohled hlavy rodiny na problematiku mezigeneračního přesunu majetku“. Bavili se o základní motivaci a očekávání od celého procesu, o vytvoření rodinného holdingu, rodinné ústavy nebo plánu nástupnictví.
Pro účastníky má samozřejmě přínos seznámení se s praktickou realizací mezigeneračního přesunu majetku a s motivací, která k němu rodiny vede.

Rodina vs nerodina (Amrop)

V poslední části se Mario věnoval praktickým příkladům ze Slovenska i ze světa, kde kterých přiblížil reálné zkušenosti s přesunem manažerských kompetencí. Šlo například o vyhledávání externích manažerů, jejich motivaci i každodenní komunikaci s původním ředitelem. Odchod majitele z manažerské pozice bývá velká výzva, která musí být, pro dobro podniku, precizně zvládnutá.