První, téměř rodinné setkání o rodinném podnikání

Dovolte nám informovat Vás, že v pátek 5. června 2015 proběhlo v krásném prostředí Hotelu Chateau Amade*****  ve Vrakúni první setkání RSM CZ Family Office a Amrop Slovakia s předními slovenskými podnikatelskými rodinami. Účast více než dvaceti zástupců rodin vnímáme jako důkaz toho, že otázka nastavení nástupnictví v rodinném podnikání je na Slovensku velmi aktuálním tématem. Současně si uvědomujeme velký závazek a respekt vůči výsledkům, kterých tyto rodiny dosáhly. Setkání se věnovalo dvěma hlavním oblastem problematiky nástupnictví v rodinném byznysu. První oblastí je problematika přesunu majetku v rámci rodiny, zachování jeho hodnoty a ochrana, plánování jednotlivých kroků směrem k podnikání a současně směrem k rodině jako takové. Druhou oblastí bylo řešení přesunu manažerských kompetencí uvnitř rodinných společností, ať už směrem na rodinného příslušníka nebo směrem na externího manažera. Program setkání byl následující:

Jak zrealizovat zisk z celoživotního podnikání (RSM CZ Family Office)

Cílem prezentace Marka Rosenbauma bylo představení možností, které mají rodiny při plánování budoucnosti podniku směrem k rodině, blízkému a širšímu okolí, samotné firmě a jejímu managementu. Marek Rosenbaum je jedním ze zakládajících členů společnosti RSM CZ. V současnosti řídí tým ekonomického poradenství společnosti RSM CZ a zaměřuje se zejména na vedení rozsáhlých projektů poskytovaných napříč skupinou společností RSM CZ. Marek Rosenbaum se podílel na řízení mnoha projektů, mezi něž patří zejména fúze společností Pepsi-Cola a Toma, převzetí jmění společnosti Nestlé Čokoládovny, převzetí jmění společnosti YTONG, prodej části podniku PricewaterhouseCoopers Česká republika, prodej části podniku Procter & Gamble Czech Republic, sloučení společností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizice akcií společnosti MSA, akvizice akcií společnosti Kostelecké uzeniny, akvizice akcií a povinná nabídka převzetí pro České radiokomunikace, převzetí jmění společnosti nkt cables, převod ochranných známek společnosti Schöller zmrzlina a mražené výrobky, rozdělení společnosti OREA, a další.

Rodinný holding jako nástroj pro správu rodinného majetku (RSM CZ Family Office)

Prezentace Michala Šubína sloužila jako inspirace pro vytvoření rodinného holdingu jako nástroje pro správu rodinného majetku. Zazněly důvody pro jeho vytvoření, možnosti jeho správy, vnitřní organizace a podobně. Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě. Je odborníkem dlouhodobě působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví, kde dosáhl výborných obchodních výsledků. Primárně se zaměřuje na B2B komunikaci s jednotlivými klienty a odbornou komunitou. Má aktivní zkušenosti s budováním a řízením týmu s více než 20 pracovníky, s tvorbou vnitropodnikových procesů a komunikace. Disponuje dlouholetou praxí v oblasti definování obchodních cílů a odpovědností za jejich dosahování. Do světa investic vstoupil v roce 1998, v letech 2001 až 2005 byl vedoucím organizační složky lucemburských investičních fondů na Slovensku. Následně devět let vedl odbor privátního bankovnictví společnosti Privatbanka, a.s., kde postupně vybudoval tým privátních bankéřů, podílel se na tvorbě vnitřních struktur banky a odboru a komunikoval s klíčovými klienty banky.

Jak pracovat s majetkem aby rodina zůstala bohatá (RSM Belgium, RSM CZ Family Office)

Jean Francois Cats v rozhovoru s Monikou Marečkovou u odpolední kávy mluvili na citlivé téma rodinného majetku, přístupu k němu a jeho vztahu k rodině a vlivu na rodinný život. Jak zařídit, aby majetek nezmizel, aby rodině dlouhodobě pomáhal a neškodil. setkani Jean Francois Cats působí již více než 30 let v oblasti poradenství rodinným firmám, auditu, účetnictví a práva. Je partnerem společnosti RSM Belgium. Navíc je honorárním prezidentem Belgického institutu registrovaných auditorů a regentem Belgické národní banky. Aktivně působil pro několik mezinárodní institucí, jako je například Evropský rozvojový fond a Světová banka. Dlouhodobě se věnuje rodinným společnostem, jejich fungování, nastavuje v nich jednotlivé procesy a postupy. Je správcem majetku několika velkých a významných belgických podnikatelských rodin a jeho praxe a zkušenosti v sobě zahrnují spolupráci s několika generacemi těchto rodů. Monika Marečková pracovala 12 let ve společnosti CIMEX, kde byla finanční ředitelkou celého koncernu a místopředsedkyní představenstva mateřské společnosti. Byla garantem přibližně dvaceti významných restrukturalizačních projektů ve skupině. Tvořila strategie dalšího rozvoje této úspěšné rodinné firmy s odpovědností za finanční řízení, plánování, účetnictví a konsolidaci. V roce 2006 se přidala k týmu RSM CZ kde řídila oddělení Corporate Finance. Pod jejím vedením ožilo více než třicet úspěšných transakcí, především fúzí a akvizic a také projekty financování a refinancování. V roce 2010 byla jmenována Managing partnerkou s odpovědností za vedení celé společnosti. Pod jejím vedením se TACOMA stala součástí jedné z největších poradenských sítí světa – RSM International.

Nástupnictví ve společnosti (AMROP)

Mario Fondati ve svém příspěvku poukázal na pozitiva a negativa řešení nástupnictví předáním firmy do rukou rodinných příslušníků a najatých manažerů. Na několika příkladech z praxe (včetně zahraničních) prezentoval možnost spolupráce majitele/nástupce s externím manažerem. Mario Fondati je partnerem ve společnosti Amrop a členem Strategické rady Jenewein Group. Je garantem rozvoje spolupráce se společnostmi s lokálním a rodinným typem vlastnictví a odpovídá za vedení profesionálních týmů v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Mario má zkušenosti s vedením a realizací mezinárodních projektů ve středoevropském regionu na úrovni vrcholového a středního managementu a vysoce specializovaných pozic. Primárně je odpovědný za vedení projektů v odvětvích Automotive & Industrial a Technology a intenzivně se věnuje oblasti rodinných firem, kde pomáhá majitelům hledat optimální řešení v oblastech plánování nástupnictví, dalšího profesního rozvoje členů rodiny, organizačně procesního poradenství a jasného vymezí role majitele a ředitele a zároveň napomáhá zkvalitňování manažerských týmů podporou při obsazování klíčových pozic externími manažery. Před příchodem do společnosti v roce 2010 pracoval pro jinou mezinárodní společnost v oblasti Executive Search s odpovědností za vedení a realizaci vlastních obchodních případů. Do poradenství přešel z manažerské úrovně v rámci telekomunikačního sektoru, kde vedl týmy v oblasti podpory prodeje, marketingu, plánování a kvality.

Odchod z role majitele – ředitele (Amrop)

Boris Dobiš se ve své prezentaci věnoval osobě majitele/zakladatele, možnostem jeho dalšího působení ve firmě v různých rolích, případně přesměrování své energie na jiné podnikatelské projekty. RNDr. Boris Dobiš je samostatný externí kouč, trenér a konzultant se zaměřením na soukromý sektor. Těmto aktivitám se věnuje od roku 2005, přičemž čerpá z reálných pracovních zkušeností, které nabyl na různých manažerských pozicích v oblasti prodeje v nadnárodních koncernech působících v chemickém a elektrotechnickém průmyslu na Slovensku, v České republice, Německu a dalších zemích střední a východní Evropy. Studoval přírodní vědy na Univerzitě Martina Luthera v Halle (Saale). Úspěšně absolvované rozvojové programy (Intenzivní trénink koučů, Intuitivní koučink, Mentoring pro kouče, Nástroje kouče, Týmový koučink, Exekutivní koučink a jiné – akreditované ICF) a koučovací praxe přesahující 800 koučovacích hodin individuálního a týmového koučinku jsou základem pro jeho mezinárodní certifikaci Associate Certified Coach (ACC) udělovanou Mezinárodní federací koučů ICF (International Coach Federation), které je členem. Jeho koučovací projekty jsou obvykle zaměřené na vyšší a střední management v různých segmentech (výroba a prodej automobilů, finančnictví, zdravotní pomůcky, pojišťovnictví a jiné) a zabývají se například tematikou rozvoje vůdčích schopností, implementací hodnot a strategií, stanovování a dosahování cílů, sebepoznání a sebeuvědomění, jakož i řešení složitých komunikačních situací, motivace a dalších prvků situačního vedení. Měli byste zájem o podobné setkání v České republice? Neváhejte nás kontaktovat.