SČVK: Strukturovaná kabeláž dotváří interiér kanceláří

logo_scvk

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. poskytuje komplexní servis v oblasti výroby a dodávky pitné vody a následného odkanalizování a čištění odpadních vod. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území  Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost má 1734 zaměstnanců a provozuje 69 úpraven pitné vody a 222 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi. Je na špičce v implementaci moderních technologií pro úpravu a čištění vody.

Způsob návrhu i provedení rozvodů strukturované kabeláže hodnotím  jako vysoce profesionální – kabeláž není vidět a přitom funguje na 100%. Vlastní strukturovaná kabeláž svou modularitou zjednodušila organizační změny v jednotlivých odděleních, zejména stěhování pracovníků i celých kanceláří. Stejně tak i případný pronájem části budovy/patra jiným subjektům. Co nám může přinést i výraznější optimalizaci nákladů.Petr Bouša, specialista IT, SČVK

Úkol

Nahradit nejednotný kabelový systém počítačové sítě a telefonních rozvodů moderní strukturovanou kabeláží v kombinaci s rozvody 230V za těchto podmínek :

 • vše musí probíhat za provozu kanceláří při 100% funkčnosti jak počítačové sítě, tak rozvodů 230V
 • hlučné práce nutno provádět po pracovní době nebo o víkendech
 • z kanceláří i chodeb zmizí nevzhledné lišty
 • do zdí (=panelových konstrukcí) se bude zasahovat pouze minimálně
 • přepojování ze starých rozvodů na nové opět pouze po pracovní době nebo o víkendech
 • rozvody 230V budou vybudovány tak, aby zásuvkové okruhy pro výpočetní techniku měly zvláštní jištění, byly zabezpečeny třemi stupni přepěťové ochrany a aby zásuvky těchto okruhů byly nezáměnné (= aby mechanicky do nich nešly připojit jiné spotřebiče)
 • kabelové trasy nových rozvodů nesmí narušovat vzhled kanceláří
 • modernizovat a sjednotit typizaci serverů, koncentrovat je společně s novým centrem strukturované kabeláže do jedné místnosti        

Původní rozvody byly provedeny v klasických PVC-lištách, přistřelených k panelovým konstrukcím příček a obvodových panelů. Kabeláž byla provedena nejednotně od dožívajících telefonních SYKFY- kabelů přes převažující UTP CAT3 až po modernější CAT5. Rovněž rozvody 230V byly vedeny v PVC-lištách mnohdy v souběhu s komunikační kabeláží. Po budově bylo vybudováno několik navzájem propojených center počítačové sítě. Servery různých platforem byly umístěny v různých místnostech. 

Řešení

Pro realizaci byly předloženy dvě nabídky klasické strukturované kabeláže s patrovým uspořádáním a optickou páteří, propojující všechna patrová centra s hlavním centrem, umístěným ve středu 10podlažní budovy. Toto hlavní centrum bylo situováno do samostatné místnosti, ve které budou koncentrovány i všechny servery.

Obě nabídky se lišily ve vlastním provedení kabeláže. První nabídka byla poplatná oficiálně propagovaným trendům vývoje strukturovaných kabeláží a původnímu přání zákazníka. Byla postavena na STP kabeláži CAT6, vedené v oceloplechových parapetních systémech Tehalit pod radiátory ústředního topení. Druhá variantní nabídka byla založena na kabeláži UTP CAT5E, vedené rovněž v oceloplechových parapetních žlabech, které ovšem na rozdíl od první varianty byly navrženy jako součást interiéru kanceláří tak, že společně se systémem žaluzií a dýhovaných desek zakrývají nevzhledné radiátory aniž by se snižovala jejich účinnost.

Pro vypracování nabídky UTP kabeláže CAT5E (dnes nově CAT5) jsme se rozhodli po úvahách nad budoucností kabeláží CAT6, CAT7 a vyšších. Při současných trendech vývoje přenosových rychlostí síťových aktivních komponent už u 10gigabitových rychlostech začínají být problémy s metalickými transceivery a dosah na metalické kabeláži je vzdálenostně omezován. Navíc standardní konektor RJ-45 začíná být nevyhovující. Na druhou stranu klasický uživatel sítě nevyužije na 100% už gigabitové připojení. Při stálém poklesu cen optických kabelů je pak nutné vidět budoucnost strukturovaných kabeláží v horizontu následujících 20 let jako ryze optickou. Podařilo se nám proto přesvědčit zákazníka pro druhou variantu nabídky, kdy došlo k výrazně vyšší investici do kabelových tras, které jsou však po celé délce modulární a umožňují v budoucnu snadnou náhradu metalické kabeláže za optickou. Celý systém tak působí čistě a dotváří interiér jednotlivých místností. Stejnými kabelovými žlaby s přepážkou (oceloplechové žlaby i přepážky jsou samozřejmě pospojované a zazeměné) pak vedou i stíněné rozvody 230V ve dvojím provedení. Klasické bílé zásuvky jsou určené pro standardní spotřebiče (lampičky, varné konvice, ….). Červené zásuvky jsou opatřeny klíčem, který dovolí zapojení pouze vidlice, opatřené speciálním protikusem. Tyto zásuvky jsou zvlášť jištěny a jsou určeny pro připojení výpočetní techniky a periférií. Samozřejmě u nich nechybí všechny 3 stupně přepěťové ochrany.  

Při budování nového sytému strukturované kabeláže byly navíc instalován optický kabel z centra do přízemních prostor bývalé trafostanice s výhledem, že tyto prostory budou využity pro jako sál serverů, přičemž v centru strukturované kabeláže zůstanou servery jako záložní. Sál serverů byl zálohován jak klasickou UPS APC Symetra, tak i motorgenerátorem, který pokrývá delší výpadky el. energie.  

 Při budování nové strukturované kabeláže byla provedena i obměna používaných aktivních síťových komponent (přepínačů) sjednocením na platformu HP. 

 

Výsledky

Strukturovaná kabeláž v 10patrové budově ředitelství SČVK vytvořila nejen moderní komunikační infrastrukturu počítačové sítě, ale svým provedením promluvila i do designu jednotlivých kanceláří.

 • Umístění zásuvek RJ-45 a 230V v jednom žlabu s ponecháním kabelové rezervy umožňuje operativní přesun zásuvek dle uspořádání nábytku.
 • Nezáměnné zvlášť jištěné zásuvky 230V pro výpočetní techniku a periferie odstranily výpadky počítačů při dříve častých výpadcích jističů při zapojení varných konvic, mikrovlnných trub nebo i vlivem prasklých vláken žárovek ve stolních lampičkách.
 • Sjednocením platformy síťových přepínačů na HP se výrazně zvýšila spolehlivost a zjednodušila se logistika případných servisních zásahů.
 • Vlastní strukturovaná kabeláž svou modularitou zjednodušila organizační změny v jednotlivých odděleních investora – stěhování pracovníků i celých kanceláří, výměny nábytku nebo změny v uspořádání kanceláří. Stejně tak i případný pronájem části budovy/patra jiným subjektům.

Obchodní dopady

Sjednocením platformy síťových přepínačů na HP se výrazně zvýšila spolehlivost a zjednodušila se logistika případných servisních zásahů. Kabelážní řešení svou modularitou   zjednodušilo organizační změny v jednotlivých odděleních společnosti, což umožňuje i případný pronájem části budovy nebo pater jiným subjektům.