Czech Republic
Jazyky

Strukturované kabeláže

Co jsou strukturované kabeláže?

Nabízíme vypracování návrhu slaboproudých i silnoproudých rozvodů, zhotovení projektové dokumentace a realizaci těchto řešení s využitím technicky i cenově nejvýhodnějšího řešení a nejmodernějších technologií. Již ve fázi projektu vycházíme z celkových podmínek výstavby strukturovaného kabelového systému, kterými jsou zejména prostředí, technické parametry, bezpečnost, design, vize a představy zákazníka a komplexnost využitých technologií.

Velký důraz je u nás kladen na design uložení strukturovaných kabeláží – ať už v kancelářském prostředí  nebo v průmyslovém prostředí (výrazné označení žlabů s optickými a metalickými kabely s odlišením od ostatních kabelů barvou a polohou).

V rámci interní spolupráce s ostatními odděleními naší společnosti bývá často realizována komplexní dodávka sítě a celého řešení IT na klíč. Jako součást takového řešení nabízíme síť telekomunikační a komunikační infrastruktury vč. IP-telefonie, dodávky centrálních výpočetních kapacit, navazující wifi sítě, systém elektronické požární signalizace, systém elektronického zabezpečovacího zařízení. kamerové systémy, systémy záložního napájení (UPS) včetně instalace motorgenerátorů, a v neposlední řadě i dodávky a implementace námi nabízených softwareových produktů.

Již ve fázi projektu vycházíme z celkových podmínek výstavby strukturovaného kabelového systému, kterými jsou zejména prostředí, technické parametry, bezpečnost, design, komplexnost využitých technologií, vize a představy zákazníka.

Výhody strukturovaných kabeláží

 • Univerzálnost rozvodů pro různé technologie
 • Jednoduché rozšiřování, vysoká variabilita
 • Otevřený systém pro všechny standardizované typy hlasových, datových aplikací a video aplikací
 • Design tj. výběr způsobu uložení kabelů dle designu kanceláří, ale i prostředí např. výrobních hal, společných kabelovodů, venkovních vedení – přehledně zapojené kabeláže do centra
 • Komplexnost návrhu celé kabelážní sítě je důležitým prvkem, který dává do kontextu instalace komunikačních i jiných stávajících nebo nově dodávaných technologií. Předprojektovou přípravou počínaje, přes realizaci a oživení až po následnou systémovou podporu vytváříme společně s ostatními odděleními naší společnosti funkční celek se servisním zajištěním 365x24hod v roce.
 • Klademe důraz na bezpečnost – typizace kabelů pro výbušné, hořlavé prostředí, pro veřejně přístupné budovy. Instalací protipožárních kabelových ucpávek respektujeme vymezení požárních úseků a únikových cest.
 • Zohledňujeme vize a představy zákazníka – na základě intenzivní komunikace při tvorbě zadání projektu i při následných projekčních pracech předkládáme zpravidla dvě a více variant projektu ve smyslu poměru: způsob a design provedení / cena. Vše samozřejmě při zachování požadovaných technických a obecně platných bezpečnostních parametrů

Vlastnosti strukturovaných kabeláží

 • Provádění stíněné i nestíněné kabeláže, jakož i optických kabelových rozvodů. Z používaných systémů se jedná především o výrobce a systémy Nexans (Alcatel) a Panduit/Belden
 • Nabízíme komplexní servisní zajištění strukturovaných kabeláží 365x24hod. v roce. U obzvlášť kritických instalací navrhujeme již ve fázi projektu redundanci aktivních komponent a kabelových segmentů tak, aby při výpadku jedné trasy nebo aktivního prvku zůstala celá síť jako celek funkční
 • Samozřejmou součástí dodávky a také výstupem jsou měřící protokoly, doplněné o záruku, která se pohybuje podle použitého systému i v rozmezí 15 až 20 let
 • Vedle dlouholetých zkušeností jsou nespornou výhodou našich řešení znalosti technologií, dodávky a realizace navazujících systémů aktivních prvků, telekomunikačních zařízení, videokonferenčních či kamerových systémů
 • Dodávky protipožární signalizace, zabezpečovacích systémů a STA (společná televizní anténa), které k slaboproudým rozvodům patří

Kontaktní osoby

Iva Kůželová

Head of Sales

+420 603 450 810

iva.kuzelova@rsm.cz

Petr Odvárka

Senior System Specialist

+420 467 005 205

petr.odvarka@rsm.cz

Reference

KYB logo