Saar Gummi Czech s.r.o.: Dohledové centrum zajišťuje klientům nepřetržitý provoz informačních systémů

logo_saargummi

Evropský leader ve výrobě dynamických těsnění do automobilů. Cca 850 zaměstnanců

Hlavní důvody, které nás vedly pro volbu Dohledového centra, byly zabezpečit aplikace s vysokou dostupností s omezeným počtem techniků a zkrátit doby výpadků na minimum a těmto výpadkům předcházet. Mezi hlavní přínosy Dohledového centra patří kromě zmíněných to, že pomáhá řešit organizaci servisních zásahů, a zabezpečení nepřetržitého provozu. Jaroslav Falta, IT Oddělení Saar Gummi Czech s.r.o.

Úkol

S nárůstem výroby v Saar Gummi Czech bylo potřeba zabezpečit její plynulost a zároveň zabezpečit spolehlivost a plynulost dodávek do velkých automobilek nejenom v ČR, ale i v Evropě. To vedlo k nasazení systému řízení skladů a následně Dohledového centra, které zajistil externí partner Infinity. Hlavní důvody pro volbu Dohledového centra byly zabezpečit aplikace s vysokou dostupností s omezeným počtem techniků a zkrátit doby výpadků na minimum a těmto výpadkům předcházet.

Řešení

Dohledové centrum Infinity vzniklo již v roce 1998, od té doby prochází neustálou aktualizací a vývojem. Využívá dohledových nástrojů, sdílených přímo Infinity, ale i nástrojů třetích stran, např. od Hewlett-Packard, či Microsoftu. Používá také dohledový systém Nagios.

Na podporu zákazníků jsou nastaveny System Center Operations Manager od Microsoftu a System Inside Manager od Hewlett-Packard. Tyto dva systémy jsou na sobě nezávislé, nicméně dokáží mezi sebou komunikovat. System Inside Manager od HP je primárně zaměřený na dohled hardwaru, serverů a serverových součástí. Operations systém od Microsoftu je pak orientovaný na softwarovou vrstvu systému. Tedy pro zákazníka, který potřebuje na svých serverech dohled podrobností o svém softwaru, nejčastěji velkých korporátních aplikací typu pošty, databáze, ale také active directory, či jen dohled velikosti místa na disku, se použije tento nástroj, který je schopen se připojit i k zákazníkům třetích stran.

V současné době je ve středisku Infinity dohledováno několik tisíc entit, tedy několik tisíc koncových zařízení. V tomto směru poskytuje Dohledové centrum služby jak pro obchodní řetězce, tak pro výrobní firmy, dále účetní společnosti i menší firmy.

Konkrétně v Saar Gummi Czech jsou z hlediska kritických prvků dohledovány na serverech jak hardwarové komponenty, tak operační systémy i aplikace. Z ostatní infrastruktury pak switche, acces pointy v hůře dostupných místech atd. Každý dohledovaný prvek či parametr má definovanou příslušnou eskalační proceduru, která říká, jakým způsobem se má přistupovat k servisnímu zásahu.

Naši zákazníci mají vydefinované některé své business procesy, které jsou pro ně kritické, a my tyto procesy monitorujeme do nejnižších vrstev toho procesu, ale dokážeme i zobrazit celkovou mapu a celkové zdraví jednotlivého procesu a poté na mapě i celkové zdraví té celé infrastruktury,“ přibližuje Jan Gerhart, System Specialist v Infinity, a.s.

Výsledky

Přínos využití dohledových center spočívá mimo jiné v celkové úspoře nákladů na provoz ICT. Zároveň je výrazně zvýšena dostupnost jednotlivých komponent systémů a tím celé infrastruktury společnosti. Obecně vzato jde o proaktivní a reaktivní monitoring klíčových business aplikací a business systémů.

Dohledové centrum Infinity navíc integruje System Center Operations Manager a vlastní help desk, což umožňuje zákazníkům rychlou flexibilní reakci na možné výpadky serverů a zajištění maximální dostupnosti celé ICT infrastruktury.

Obchodní dopady

Zabezpečení aplikací s vysokou dostupností s omezeným počtem techniků; zkrácení doby výpadků na minimum a předcházení výpadkům. Dohledové centrum dále pomáhá řešit organizaci servisních zásahů a zabezpečení nepřetržitého provozu.