NOARK: Microsoft Dynamics AX řídí firemní procesy na 5 trzích a v rekordním čase

logo_noark Vývoj, výroba a distribuce elektrotechnických přístrojů a komponentů Divize nadnárodní firmy s regionálními centry v Šanghaji, Chicagu a Praze

Systém Dynamics AX a Infinity jako implementačního partnera jsme vybrali, protože nám umožnili ve velmi krátké době – za pouhé tři měsíce – nastavit podporu základních obchodních a účetních procesů a začít používat systém pro každodenní operace. Významnou roli v našem rozhodování sehrála schopnost Infinity poskytnout systém jako „cloudové“ řešení s minimálními počátečními investicemi do IT na naší straně a provozními náklady odpovídajícími aktuálnímu počtu uživatelů dle momentálních potřeb firmy.Drahomír Otáhalík, Manažer logistiky v Noark Electric Europe

Úkol

Nasazení podnikového informačního systému v mateřské i dceřiných firmách na několika evropských trzích. Požadavek na rekordní rychlost: společnost požadovala, aby během tří měsíců přešla do plně provozního režimu a bez zadrhnutí se tak zapojila do životního cyklu centrály. Po těchto třech měsících již musel systém řídit finance, sklad, nákup i prodej.

Řešení

Výběr byl u klienta zúžen na dva systémy, z nichž oba byly schopné plnit základní požadavky: podporu pro národní účetnictví i mezinárodní účetní standardy (IFRS) a zaručenou dlouhodobou kontinuitu, to vše ve formě nadnárodního systému s velkým množstvím jazykových mutací. Firma se navíc plánovala maximálně přizpůsobit standardnímu nastavení procesů v systému, jednak proto, že procesy bývají od výrobce nastaveny podle best practices a jednak aby zrychlila implementaci systému a ušetřila na zákaznických úpravách. Oba systémy se tak dostaly do velice podobné výchozí situace, v Noarku nicméně měli ještě jeden požadavek, a to provoz v hostovaném režimu. Ten usnadnil srpnové rozhodnutí o vítězi. Systém Dynamics AX a Infinity jako implementačního partnera jsme vybrali, protože nám umožnili ve velmi krátké době – za pouhé tři měsíce – nastavit podporu základních obchodních a účetních procesů a začít používat systém pro každodenní operace. Významnou roli v našem rozhodování sehrála schopnost Infinity poskytnout systém jako „cloudové“ řešení s minimálními počátečními investicemi do IT na naší straně a provozními náklady odpovídajícími aktuálnímu počtu uživatelů dle momentálních potřeb firmy,“ uvedl Drahomír Otáhalík, Manažer logistiky v Noark Electric Europe. Dodržení termínu přitom bylo pro společnost klíčové. Očekávala první dodávku zboží ze Šanghaje a potřebovala už začít vystavovat faktury i objednávky. Navíc ji čekala rychlá expanze na další trhy mimo Českou republiku. V prosinci, necelé dva měsíce od spuštění systému v pražské centrále, založila svoji první dceřinou společnost v Rumunsku. V prvním čtvrtletí 2012 pak následovala dceřiná firma v Polsku. „Protože ambicí naší společnosti byl rychlý vstup do více zemí regionu a rozšiřování aktivit na další evropské trhy, byla pro nás důležitá podpora Dynamics AX pro legislativy a jazyky v cílových zemích  a možnost řídit a optimalizovat procesy více firem skupiny v rámci jednoho systému,“ řekl k tomu Otáhalík. Nasazení systému do nové země přitom trvá pouhý měsíc, za který je potřeba zohlednit právě legislativu (zejména zaokrouhlování a výši DPH), připravit místní jazykovou mutaci daňových dokladů a zaškolit uživatele.

Výsledky

Necelý půl rok od spuštění Microsoft Dynamics AX v pražské centrále už systém vedl účetnictví i podporu veškerých procesů pro tři evropské země, řešil spolupráci s obchodním zastoupením v dalších dvou zemích a pro mateřskou firmu připravoval podrobné reporty za každou zemi zvlášť i konsolidované výkazy za celou Evropu, včetně nepřímých obchodních zastoupení. Navíc mateřská firma využila i možnosti mít přímý přístup k datům z Microsoft Dynamics AX v anglické i čínské jazykové mutaci. Centrála v Šanghaji má díky tomu přehled o dění v evropském zastoupení v reálném čase. Systém navíc rozhodně neustrnul ve své původní podobě, ale je neustále přizpůsobován rychle se měnícím požadavkům uživatelů i koncových zákazníků. V roce 2012 tak například přibyla podpora balících listů – tedy listů obsahujících informace o obsahu jednotlivých balení, což poskytuje výrazný komfort zákazníkům, kteří si přebírají větší množství zboží. Systém byl také záhy rozšířen o čtvrtletní forecasting. Ten je důležitý zejména z logistických důvodů. Doprava zboží lodí ze Šanghaje do Prahy totiž trvá zhruba 5 až 6 týdnů. Dalších několik týdnů pak trvá zařazení objednávek pro Evropu do výrobního plánu továrny v Šanghaji. Evropské zastoupení proto musí zboží objednávat zhruba s tříměsíčním předstihem, kdy musí mít jasnou představu kolik a kterých typů a konfigurací zboží objednat a v kterých zemích jej plánuje prodat. V budoucnu se přitom nástroje pro forecasting budou ještě dále rozvíjet a s rostoucí bází historických dat i zpřesňovat. Dobu nasazení Microsoft Dynamics AX do nové země, včetně podpory všech procesů a provázání s konsolidovanými výstupy za Evropu, se podařilo zkrátit na dobu jednoho měsíce. To vše přitom společnost získala ve formě garantované služby za provozní náklady ve výši mzdy jednoho zaměstnance.

Obchodní dopady

NOARK Electric Europe dokázala během pouhých 9 měsíců rozšířit své podnikání do tří zemí Evropy napřímo a do dalších dvou prostřednictvím obchodních zastoupení. Už nyní také připravuje svůj vstup na další trhy. Tranformace a expanze byznysu přinesla