EGIS Praha, spol. s r. o.: Virtualizace splnila veškerá očekávání

logo_egis Dceřiná společnost maďarské Egis Pharmaceuticals, výrobce generických přípravků. Aktivity ve více než 15 zemích.

Hledali jsme dodavatele, který nás bezpečně převede do virtualizovaného prostředí a naučí nás s ním zacházet za rozumnou cenu. Velkou roli sehrála i prokázaná zkušenost s podobně rozsáhlými projekty. Se společností Infinity spolupracujeme řadu let a naše IT zázemí tedy pro ni není neznámý terén a dokázala tedy beze zbytku vyhovět všem našim požadavkům. Petr Czak, IT manažer, Egis Praha

Úkol

Od nasazení virtualizace společnost v první řadě očekávala radikální snížení počtu hardwarových serverů, a tím zjednodušení správy a zvýšení dostupnosti služeb při údržbě. Počet hardwarových serverů překročil únosnou hranici a jejich provoz byl již nadále neekonomický a vzhledem k rostoucím nárokům na flexibilitu, správu a dostupnost byla virtualizace jediným možným východiskem.

Řešení

Pro virtualizaci byly vybrány nástroje VMware pro jejich širokou softwarovou podporu nejen systémů společnosti Microsoft, ale i různých linuxových distribucí. Ne zcela nevýznamným důvodem byla i návaznost na již využívanou desktopovou platformu výrobce (VMware workstation). Součástí implementace bylo i nasazení nového zálohovacího systému HP Dataprotector, který ve spolupráci s novým virtualizačním prostředím a deduplikační jednotkou významně zkracuje čas obnovy dat i celých služeb. Do budoucna chce Egis zvolit vyšší variantu virtualizace, a to verzi enterprise oproti stávajícímu standardu, a to zejména z důvodu snadnějšího a pohodlnějšího přesouvání jednotlivých virtualizovaných serverů mezi jednotlivými hosty. Pro zvýšení dostupnosti pak dokoupit třetí hostovaný server a pár optických switchů.

Výsledky

Zvolené virtualizační prostředí naplnilo všechny požadavky a dokázalo zajistit bezproblémový chod stávající infrastruktury s dostatečným prostorem pro další růst služeb. Navíc jednoduchá správa a flexibilita virtualizačního nástroje komfortním způsobem zajišťuje možnost bezpečných upgradů stávajících systémů i zavádění nových služeb s možností rychlého návratu k původní konfiguraci (nástroj snapshot manager). V neposlední řadě v Egisu velmi uvítali snížené nároky na spotřebu elektrické energie.

Obchodní dopady

Bezproblémový chod stávající infrastruktury s dostatečným prostorem pro další růst služeb.