Analýzu výrobních procesů v BOSCH DIESEL zajišťuje Oracle Business Intelligence

logo_bosch Více než 6 000 zaměstnanců – největší zaměstnavatel regionu Vysočina. Roční obrat (2010) – 17,7 mld. Kč

Ucelený nástroj pomáhá managementu i vedoucím pracovníkům výroby mít přehled o kvalitě expedovaných výrobků. Umožňuje jim snadno zpětně dohledat veškeré informace o výrobku, analyzovat příčiny a v některých případech jim i předcházet.

Úkol

Vytvořit systém pro podporu řízení kvality a zajistit podporu výrobních procesů. Jihlavský závod vyrábí mimo jiné jednotlivá tělesa pro čerpadla systému Common Rail na průběžných linkách. Na linkách pracuje vždy až několik desítek speciálních plně automatických CNC strojů, které svými operacemi v návaznosti opracovávají daná tělesa.

Protože zákazníci – odběratelé čerpadel požadovali garanci nejvyšší kvality výrobků, byly do jednotlivých linek (pokud již nebyly stroje podobnou technologií vybaveny od dodavatele) umístěny PC stanice pro sběr informací o průběhu opracovávání těles. Perioda sběru operačních dat je řízena možnostmi každého stroje. U některých strojů jsou data online okamžitě po provedení operace, u jiných lze odebírat data pouze po dávkách.

Pro zavedení jednoznačného a transparentního vyhodnocování všech dostupných parametrů vyráběných těles bylo nutné přistoupit k vybudování systému, který dokáže plynule načítat dostupné informace ve vzájemně kompatibilním formátu a tyto informace ukládat do databáze pro potřeby dalšího vyhodnocování.

Hlavní cíle projektu tak lze shrnout takto:

 • Zajistit 100% sledovaní výrobních operací a jejich výsledků (výrobní workflow),
 • zajistit podporu procesu kontroly kvality,
 • zajistit podporu procesu EURO oprav,
 • vytvořit systém pro podporu řízení kvality.

Kritéria, která muselo výsledné řešení splnit, byla dále tato:

 • Sdílení informací,
 • sledování postupu výrobních operací,
 • zachycení blokovaných těles – například z důvodu nutnosti kontroly specifikace,
 • podpora rozhodování pro pracoviště oprav, výstupní kontroly a inspektora kvality,
 • sledování vytíženosti strojů a výrobních linek,
 • reporting zmetkovosti a závad dle různých kritérií,
 • sledování výkonu pracoviště oprav a ceny oprav,
 • analýza příčin závad,
 • podpora rozhodovacího procesu.

Řešení

Po náročném výběru firma BOSCH DIESEL s.r.o. zvolila řešení od společnosti Infinity a.s. založené na Oracle Business Intelligence. V rámci řešení byly vyvinuty moduly:
 • „Quality Gate“ – kontrola bezchybného výrobního workflow pro každý výrobek,
 • „Euro opravy“ – aktivní záznamy o všech operacích prováděných oprav na výrobcích, které neprošly přes Quality Gate ,
 • „Quality Inspector“ – podpora rozhodnutí o konečném odsouhlasení výrobků do kategorie „zmetek“,
 • „Business Intelligence“ – datový sklad jako jednotné úložiště pro podporu reportování a provádění detailních analýz výroby, včetně sledování kvantitativních a kvalitativních ukazatelů.

Implementace probíhala v rozmezí srpen 2007 – leden 2008 s těmito fázemi:

 • srpen 2007 – listopad 2007
  • analýza požadavků na aplikace, návrh řešení,
  • implementace, testování, předání znalostí – vzdělávání, školení,
 • listopad 2007 – prosinec 2007
  • analýza ukazatelů pro reportování a analyzování,
  • tvorba datového skladu, nasazení Oracle BI Discoverer,
  • školení administrátorů a uživatelů, testování,
 • leden 2008
  • spuštění systému.

Výsledky

Vlastní systém práce s informacemi o parametrech vyráběných těles se nyní skládá z několika oblastí:

1. Oblast operační části, do které pravidelně přicházejí všechny parametry o právě vyráběných tělesech. Nad touto oblastí byly vytvořeny operační sestavy pro okamžité vyhledávání a zobrazování požadovaných informací.

2. Archivní databáze, do které se přenášejí všechny informace o tělesech, pokud již byly vyexpedovány. Obsahuje trvalé informace o všech vyrobených tělesech.

3. Oblast datového skladu informací se postupně plní z operační části a obsahuje dva stupně. První stupeň obsahuje informace o všech vyrobených tělesech až do úrovně operace po dobu cca půl roku. Druhý stupeň je agregován a poskytuje kvantitativní údaje o počtech kusů a operací podle všech důležitých kritérií. Tyto kvantitativní údaje nebudou odmazávány, a umožní tak sledování všech důležitých parametrů v dlouhodobém časovém horizontu.

Datový sklad slouží jako zdroj pro reporting a analýzy, kde je využita komponenta Oracle Business Intelligence Discoverer. Pomocí Oracle BI Discovereru jsou vytvořeny sestavy a grafy, které umožňují jak detailní sledování parametrů výrobků, tak sledování vytíženosti jednotlivých strojů a linek, sledování závad a zmetků podle různých kritérií i v dlouhodobějším horizontu.

Firma BOSCH DIESEL získala ucelený nástroj, který pomáhá managementu i vedoucím pracovníkům výroby mít přehled o kvalitě expedovaných výrobků. Umožňuje jim snadno zpětně dohledat veškeré informace o výrobku, analyzovat příčiny a v některých případech jim i předcházet.

Obchodní dopady

Ucelený nástroj pomáhá managementu i vedoucím pracovníkům výroby mít přehled o kvalitě expedovaných výrobků. Umožňuje jim snadno zpětně dohledat veškeré informace o výrobku, analyzovat příčiny a v některých případech jim i předcházet.