Strukturovaná kabeláž jako součást vaší kanceláře a vašeho IT

O kabeláži ve firmách panuje několik přesvědčení, kvůli kterým není její obměna či zavádění oblíbenou položkou ve stavebních plánech: kabeláž je třeba co nejvíce schovat, ideálně zasekat přímo do zdí, aby kabely nehyzdily prostory kanceláří; stavební firma vám kabeláž dodá jako součást celkového řešení, ale kabely nemusí být prakticky vyhovující a odborníci, kteří dodávají navazující řešení (IP-telefonie, Wi-Fi síť, bezpečnostní systémy, požární signalizace apod.) často potřebují část kabeláže vyměnit. Strukturovaná kabeláž od Infinity je komplexní službou dodanou profesionály s návazností na všechny potřebné firemní IT systémy. Kromě toho nabízíme elegantní řešení strukturované kabeláže, která se stane přirozenou součástí vašich kanceláří a je přitom snadno obsluhovatelná a v případě potřeby vyměnitelná. Co jsou strukturované kabeláže a jaké mají výhody? Zjistit více

Strukturovaná kabeláž může být designovým prvkem

Zavádění kabeláže do stěn či pod podlahu budovy je zbytečně složité a především zcela znemožňuje jakékoli následné změny v kabeláži, její rozšíření či výměnu například metalické kabeláže za moderní optickou. Náš tým má výborné zkušenosti a reference s podparapetními kabelovými systémy, které lze snadno zapojit do designu budovy a kanceláří, například pomocí zakrytí radiátorů. Strukturovanou kabeláž lze také snadno vést v rámci dvojitých stropů, kdy svody k jednotlivým pracovištím představují designové sloupky. Tato strukturovaná kabeláž umožňuje snadnou výměnu či rozšíření kabelů.

Komplexní dodávka IT na klíč

Celý projekt zasíťování ve vaší společnosti nelze omezit jen na kabeláž. Potřebné umístění koncových přípojek, jejich typy, ale i například umístění centra strukturované kabeláže velmi úzce souvisí s dalšími zařízeními a systémy, které chcete ve své firmě používat. Na strukturovanou kabeláž takto přirozeně navazují například kamerový systém a další výstražné systémy, Wi-Fi síť, systémy záložního napájení či IP-telefonie. Zvážit je třeba i možnosti napojení softwarových systémů a dalších produktů. Naši odborníci na kabeláž úzce spolupracují s ostatními odděleními Infinity a dodávají tak řešení strukturované kabeláže přesně na míru a maximálně vyladěné.

Metalická nebo optická kabeláž?

Jednoznačným trendem pro budoucnost strukturované kabeláže je nahrazení metalických kabelů optickými kabely. Již dnes je optická kabeláž primární volbou všude tam, kde by metalickou kabeláž mohlo ovlivnit magnetické pole, případně tam, kde parametry a vlastnosti metalické kabeláže z jiných důvodů nevyhovují. Optická kabeláž je jednoznačně vhodnější pro překlenutí velkých vzdáleností či propojení více budov. Běžní uživatelé však stále nevyužijí všechny možnosti (zvláště rychlost datového přenosu), které optická kabeláž nabízí, proto lze zvláště u menších projektů stále s úspěchem použít kabeláž metalickou, která při realizaci odbornou firmou může svůj účel plnit ještě minimálně 10 let. Před samotnou implementací vypracujeme posudek, při němž vycházíme ze všech vlastností budovy i požadovaných vlastností a umístění strukturované kabeláže. Na základě toho vám doporučíme nejvhodnější řešení pro vaši společnost, ať už ve formě optické či metalické kabeláže. Samozřejmostí je také servisní podpora v režimu 24/7 a záruka v rozmezí 15 až 20 let. Severočeské doly a.s: Těžba uhlí po optice Celá případová studie

Desatero rad pro výběr strukturované kabeláže od Infinity

  • Strukturovaná kabeláž musí být co nejuniverzálnější, variabilní a otevřená pro různé technologie i software.
  • Strukturovanou kabeláž musíme mít možnost snadno rozšířit či modernizovat.
  • Strukturovaná kabeláž funguje i jako vkusný designový prvek v kancelářích.
  • Strukturovaná kabeláž je implementována v návaznosti na další systémy ve společnosti.
  • Klademe důraz na bezpečnost strukturované kabeláže, dodáváme kabeláž pro všechny typy prostředí včetně nebezpečných prostředí.
  • Strukturovaná kabeláž vždy plně respektuje proporce budovy a jednotlivých místností, včetně požárních úseků a únikových cest.
  • Předkládáme více variant strukturované kabeláže v poměru „design a způsob provedení / cena“ – zákazník si může vybrat nejvhodnější řešení.23
  • V závislosti na použitém systému sezáruka na strukturovanou kabeláž pohybuje v rozmezí 15 až 20 let.
  • Dodáváme komplexní řešení dalších systémů, které ke strukturované kabeláži patří, například bezpečnostní systémy, Wi-Fi apod.