Přední evropští podnikatelé podporují EU a nepřejí si odchod Velké Británie

Nový průzkum vypracovaný programem Cen pro evropské podnikatele „European Business Awards“ sponzorovaným sítí RSM, kterého se zúčastnili čelní představitelé podnikatelské sféry z 32 zemí Evropy, dokládá silnou podporu Evropské unii. 84 % těchto předních představitelů evropského průmyslu a obchodu je přesvědčeno, že členství jejich země v EU má pozitivní vliv na jejich podnikání, 83 % z nich se domnívá, že členství v EU má pozitivní vliv na jejich zemi, a 79 % má za to, že členství v EU má pozitivní vliv na ně samotné. Dále se 67 % dotázaných domnívá, že by se na propagaci EU u širší veřejnosti ve své zemi nějakým způsobem měli také podílet. Mezi hlavní důvody podpory EU byly uváděny ekonomické výhody, které z členství vyplývají, konkurenceschopná pozice EU vůči Číně, Rusku a Spojeným státům a význam, jaký má za současné situace integrace, stabilita a jednota. Náklady a byrokracii zmiňovala menšina z dotázaných. Adrian Tripp, výkonný ředitel soutěže European Business Awards, řekl: „Z těchto přesvědčivých výsledků je zřejmé, že evropská podnikatelská veřejnost má v otázce EU jasno: výhody převažují nad náklady. Z širšího hlediska má největší význam stabilita a integrace.“ Adrian Tripp dodává: „V soutěži European Business Awards výhody, které EU má, vidíme každý den, v každé firmě, v každé zemi. Vytvářejí ekonomické příležitosti, odstraňují bariéry a budují porozumění. Jednotné společenství evropských podnikatelů je nedílnou součástí bezpečnější budoucnosti nás všech.“ V průzkumu, který provedla největší evropská soutěž European Business Awards, jež nyní vstoupila do 9. ročníku a kterou od jejího počátku podporuje síť RSM, byli přední podnikatelé rovněž dotazováni na to, zda by Velká Británie měla zůstat členem EU. Z výsledků vyplývá, že 86 % předních představitelů evropské podnikatelské sféry* se domnívá, že by Velká Británie měla členem EU zůstat, a 11 % uvedlo, že by Velká Británie měla z EU vystoupit. Průzkum dále zjistil, že většina respondentů je přesvědčena, že vystoupení Velké Británie z EU by mělo negativní dopad na všechny zúčastněné. 84 % respondentů je přesvědčeno, že by odchod Velké Británie z EU měl negativní vliv na samotnou Evropskou unii, 76 % se domnívá, že by měl negativní vliv na britské hospodářství a 67 % se domnívá, že by měl negativní dopad na ekonomiku jejich vlastní země. 25 % respondentů uvádějících, že Velká Británie by měla v Evropské unii zůstat, bylo z Velké Británie. Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, sedmé největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, uvedla: „Eurozóna je největším obchodním partnerem Velké Británie a možný dopad, který by britský odchod z EU měl na naše klienty po celém světě, by byl velmi významný.  Tento průzkum jasně ukazuje, že přední evropští a britští představitelé obchodu a průmyslu si jasně uvědomují, že Evropa si musí udržovat svou konkurenceschopnost na globálním trhu, k čemuž je členství Velké Británie klíčovým předpokladem.“ Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí po celé Evropě. Více informací o soutěži EBA a síti RMS získáte na webových stránkách www.businessawardseurope.com nebo www.rsmi.com. Co si myslíte Vy? Napište nám Váš názor, zajímá nás.

O průzkumu

  • Průzkumu se zúčastnilo 437 předních představitelů evropského průmyslu a obchodu z 32 evropských zemí, včetně 124 účastníků z Velké Británie, a z více než 25 odvětví, přičemž nejvíce zastoupeným odvětvím byly IT a technologie, výroba a maloobchod a spotřební zboží (FMCG).
  • *Průzkumu se zúčastnili ředitelé společností oceněných v rámci soutěže European Business Awards, do níž se mohou přihlásit účastníci splňující přísná kritéria v oblasti finančního úspěchu, růstu, etiky a inovací.
  • Z hlediska velikosti se jednalo s malé a střední podniky až po velké nadnárodní společnosti.
  • Podrobné statistky a písemné odpovědi jsou k dispozici.
  • 170 účastníků je ochotno se k průzkumu vyjádřit.

O soutěži European Business Awards

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí po celé Evropě. Prosperita, sociální systém a systém zdravotní péče všech občanů Evropy závisí na tom, jak se podnikatelům podaří vytvořit ještě silnější, inovativnější, úspěšnější, mezinárodnějí a etičtější podnikatelské prostředí – takové, které je tlukoucím srdcem stále globalizovanější ekonomiky. Program cen European Business Awards slouží evropským podnikatelům třemi způsoby:
  • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
  • Podnikatelskému prostředí předkládá a propaguje příklady, k nimž mohou vzhlížet.
  • S evropskými podnikateli navazuje diskusi o klíčových otázkách.
Program cen European Business Awards vstoupil do svého devátého ročníku. V loňském roce přilákal více než 24 000 firem a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 150 000 hlasů z celé Evropy. www.businessawardseurope.com. EBA_Sponsored by RSM

O RSM International

RSM International je sedmá největší síť nezávislých auditorský, daňových a účetních firem zahrnujících více než 112 zemí, 700 poboček a 37.400 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 4,4 mld. USD. RSM je šestým největším poskytovatelem daňových, auditorských a účetních služeb na světě. Síť RSM International je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejichž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání. RSM International je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě. RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů. www.rsmi.com

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp