Czech Republic
Jazyky

Jazyky

Přední evropští podnikatelé podporují EU a nepřejí si odchod Velké Británie

Nový průzkum vypracovaný programem Cen pro evropské podnikatele „European Business Awards“ sponzorovaným sítí RSM, kterého se zúčastnili čelní představitelé podnikatelské sféry z 32 zemí Evropy, dokládá silnou podporu Evropské unii.

84 % těchto předních představitelů evropského průmyslu a obchodu je přesvědčeno, že členství jejich země v EU má pozitivní vliv na jejich podnikání, 83 % z nich se domnívá, že členství v EU má pozitivní vliv na jejich zemi, a 79 % má za to, že členství v EU má pozitivní vliv na ně samotné. Dále se 67 % dotázaných domnívá, že by se na propagaci EU u širší veřejnosti ve své zemi nějakým způsobem měli také podílet.

Mezi hlavní důvody podpory EU byly uváděny ekonomické výhody, které z členství vyplývají, konkurenceschopná pozice EU vůči Číně, Rusku a Spojeným státům a význam, jaký má za současné situace integrace, stabilita a jednota. Náklady a byrokracii zmiňovala menšina z dotázaných.

Adrian Tripp, výkonný ředitel soutěže European Business Awards, řekl: „Z těchto přesvědčivých výsledků je zřejmé, že evropská podnikatelská veřejnost má v otázce EU jasno: výhody převažují nad náklady. Z širšího hlediska má největší význam stabilita a integrace.“

Adrian Tripp dodává: „V soutěži European Business Awards výhody, které EU má, vidíme každý den, v každé firmě, v každé zemi. Vytvářejí ekonomické příležitosti, odstraňují bariéry a budují porozumění. Jednotné společenství evropských podnikatelů je nedílnou součástí bezpečnější budoucnosti nás všech.“

V průzkumu, který provedla největší evropská soutěž European Business Awards, jež nyní vstoupila do 9. ročníku a kterou od jejího počátku podporuje síť RSM, byli přední podnikatelé rovněž dotazováni na to, zda by Velká Británie měla zůstat členem EU.

Z výsledků vyplývá, že 86 % předních představitelů evropské podnikatelské sféry* se domnívá, že by Velká Británie měla členem EU zůstat, a 11 % uvedlo, že by Velká Británie měla z EU vystoupit. Průzkum dále zjistil, že většina respondentů je přesvědčena, že vystoupení Velké Británie z EU by mělo negativní dopad na všechny zúčastněné.

84 % respondentů je přesvědčeno, že by odchod Velké Británie z EU měl negativní vliv na samotnou Evropskou unii, 76 % se domnívá, že by měl negativní vliv na britské hospodářství a 67 % se domnívá, že by měl negativní dopad na ekonomiku jejich vlastní země.

25 % respondentů uvádějících, že Velká Británie by měla v Evropské unii zůstat, bylo z Velké Británie.

Jean Stephens, výkonná ředitelka RSM, sedmé největší sítě nezávislých auditorských, daňových a poradenských firem, uvedla: „Eurozóna je největším obchodním partnerem Velké Británie a možný dopad, který by britský odchod z EU měl na naše klienty po celém světě, by byl velmi významný.  Tento průzkum jasně ukazuje, že přední evropští a britští představitelé obchodu a průmyslu si jasně uvědomují, že Evropa si musí udržovat svou konkurenceschopnost na globálním trhu, k čemuž je členství Velké Británie klíčovým předpokladem.“

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí po celé Evropě. Více informací o soutěži EBA a síti RMS získáte na webových stránkách www.businessawardseurope.com nebo www.rsmi.com.

Co si myslíte Vy? Napište nám Váš názor, zajímá nás.
ivana.pavelkova@rsm.cz

O průzkumu

  • Průzkumu se zúčastnilo 437 předních představitelů evropského průmyslu a obchodu z 32 evropských zemí, včetně 124 účastníků z Velké Británie, a z více než 25 odvětví, přičemž nejvíce zastoupeným odvětvím byly IT a technologie, výroba a maloobchod a spotřební zboží (FMCG).
  • *Průzkumu se zúčastnili ředitelé společností oceněných v rámci soutěže European Business Awards, do níž se mohou přihlásit účastníci splňující přísná kritéria v oblasti finančního úspěchu, růstu, etiky a inovací.
  • Z hlediska velikosti se jednalo s malé a střední podniky až po velké nadnárodní společnosti.
  • Podrobné statistky a písemné odpovědi jsou k dispozici.
  • 170 účastníků je ochotno se k průzkumu vyjádřit.

O soutěži European Business Awards

Hlavním cílem soutěže European Business Awards je podporovat rozvoj silnějšího a úspěšnějšího podnikatelského prostředí po celé Evropě.

Prosperita, sociální systém a systém zdravotní péče všech občanů Evropy závisí na tom, jak se podnikatelům podaří vytvořit ještě silnější, inovativnější, úspěšnější, mezinárodnějí a etičtější podnikatelské prostředí – takové, které je tlukoucím srdcem stále globalizovanější ekonomiky.

Program cen European Business Awards slouží evropským podnikatelům třemi způsoby:

  • Oslavuje a stvrzuje úspěchy jednotlivců i organizací.
  • Podnikatelskému prostředí předkládá a propaguje příklady, k nimž mohou vzhlížet.
  • S evropskými podnikateli navazuje diskusi o klíčových otázkách.

Program cen European Business Awards vstoupil do svého devátého ročníku. V loňském roce přilákal více než 24 000 firem a ve veřejném hlasování bylo odevzdáno přes 150 000 hlasů z celé Evropy.

www.businessawardseurope.com.

EBA_Sponsored by RSM

O RSM International

RSM International je sedmá největší síť nezávislých auditorský, daňových a účetních firem zahrnujících více než 112 zemí, 700 poboček a 37.400 pracovníků po celém světě. Celkový příjem sítě je 4,4 mld. USD. RSM je šestým největším poskytovatelem daňových, auditorských a účetních služeb na světě.

Síť RSM International je hlavním sponzorem a korporátním podporovatelem soutěže European Business Awards, jejichž cílem je prosazovat vynikající kvalitu a vyzdvihovat výjimečné úspěchy v podnikání.

RSM International je členem asociace Forum of Firms, která má za cíl podporovat konzistentní a vysoce kvalitní standardy finančního výkaznictví a auditorské praxe po celém světě.

RSM je značka, kterou používá síť nezávislých účetních a poradenských firem, z nichž každá podniká svým vlastním jménem. RSM International Limited neposkytuje účetní ani poradenské služby. Členské firmy sítě RSM spojuje společná vize poskytovat profesionální služby vysoké kvality, a to jak na národních trzích, tak při naplňování potřeb mezinárodních profesionálních služeb svých klientů. www.rsmi.com

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: