Změny ve mzdové agendě pro rok 2019

Vážení čtenáři našeho newsletteru, rádi bychom vás jednoduchou a stručnou formou informovali o změnách a novinkách ve mzdové agendě pro rok 2019.
 1. Zvýšení minimální mzdy

  • Od 1.1.2019 dochází ke zvýšení minimální měsíční mzdy ze stávajících 12 200 Kč na 13 350 Kč
  • Základní hodinová mzda pak vzrostla z původní sazby 73,20 Kč na 79,80 Kč při 8 hodinovém pracovním úvazku
 1. Zvýšení minimální zaručené mzdy

  • Současně dochází také k navýšení nejnižších úrovní zaručení mzdy v rozmezí od 1 150 Kč až o 2 300 Kč měsíčně
  • Zaručená mzda je rozdělena do osmi úrovní podle namáhavosti, složitosti a odpovědnosti práce
 1. Zvýšení vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění

  • V roce 2019 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění z původní výše 1 438 992 Kč v roce 2018 na 1 569 552 Kč
 1. Zvýšení limitu solidární daně

  • V souvislosti se zvýšením maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění, dochází také ke zvýšení měsíčního limitu částky, ze které se již hradí solidární daň
  • Solidární dani podléhají hrubé mzdy s měsíčním příjmem vyšším než 130 796  Kč
 1. Změna výpočtu daňového základu u zaměstnanců, kteří hradí pojištění v jiných státech EU, EHP nebo Švýcarska

  • Dochází ke změně zákona o daních z příjmů, z níž vyplývá, že u zaměstnanců, kteří jsou vysláni do ČR a nehradí zde sociální nebo zdravotní pojištění, ale pouze zálohu na daň z příjmu, dochází ke změně výpočtu základu pro výpočet daně z příjmu
  • Doposud se daňový základ fiktivně navyšoval o výši sociálního a zdravotního pojištění, které by za zaměstnance společnost v ČR hradila. Daňový základ se bude nově navyšovat o skutečně placené pojištění v zahraničí.
 1. Zrušení karenční doby

  • Na konci října minulého roku poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce, která zrušila karenční dobu, ze které zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy při prvních 3 dnů pracovní neschopnosti podle § 192 a násl. zákoníku práce
  • Změnu s účinností od 1. 7. 2019 musí ještě schválit Senát a prezident
 1. Prohlášení poplatníka

  • Již od 1.1.2018 je možné využívat elektronickou verzi Prohlášení poplatníka. Pro využívání elektronické verze prohlášení je nutné využívat pouze vzor č. 26.
  • V případě, že společnost využívá papírovou podobu Prohlášení k dani, může nadále využívat formulář č. 25, případně 26
  • Jestliže společnost využívá již nový vzor prohlášení poplatníka – č. 26, bude si zaměstnanec žádat o provedení ročního zúčtování daně za rok 2018 na samostatném tiskopise s názvem Žádost o roční zúčtování daně
  • V rámci možností využívání elektronické verze vyplňování prohlášení je k této agendě možné využívat aplikaci Payminator, která zajišťuje kompletní servis týkající se žádostí zaměstnanců o poskytování měsíčních daňových slev a žádostí o zpracování ročního zúčtování (ročních daňových slev)
  • Bližší informace k možnostem využívání aplikace Payminator můžete získat na našich webových stránkách ZDE nebo nás kontaktujte a my vás s aplikací rádi blíže seznámíme
 1. Změna limitu pro účast na nemocenském pojištění

  • Dochází ke zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců z částky 2 500 Kč na 3 000 Kč
  • Jedná se o nový limit pro tzv. zaměstnání malého rozsahu. Pojistné na sociální zabezpečení nebude nutné odvádět u zaměstnanců s hrubým příjmem do 2.999 Kč měsíčně.
Chcete i ve vaší firmě zlehčit administrativu spojenou s Prohlášením poplatníka? Zaujala vás aplikace Payminator? Napište nám a rádi vám ji osobně názorně předvedeme.