Kdy a proč se rozhodnout pro mzdový outsourcing?

Pokud chcete ušetřit finanční náklady společnosti, anebo je pro vás důležité ochránit citlivé informace týkající se výše mezd svých zaměstnanců, potom právě pro vás je ideální mzdový outsourcing. Důležitým faktorem je i vyřešení zástupu mzdové účetní v době nepřítomnosti a úspora za softwarové vybavení, odborná školení. Nespornou výhodou mzdového outsourcingu je vysoká flexibilita firem poskytujících tyto služby. Technická a softwarová připravenost, propojení jednotlivých oddělení.  Většina poradenských firem má dnes účetní, mzdové a daňové oddělení pod jednou střechou a klient tak získává skutečný komfort v poskytovaných službách. Pokud vám vznikne daňový problém při zpracování mezd, není nic snadnějšího než jej ihned vyřešit s daňovým poradcem společnosti. Společnost Medtronic Czechia s.r.o. je dobrým důkazem toho, jak může fungovat mzdový a finanční outsourcing.  Ing. Hany Rieselové, Human Resources Manager: „ Naše rozhodnutí využívat outsourcing bylo postupné, v roce 2009 jsme začali se mzdovou agendou a po pozitivních zkušenostech a reálných úsporách jsme rozšířili naši spolupráci o účetní outsourcing na část naší účetní agendy.  Spolupráce s poskytovatelem služeb je velmi pozitivní, rychle reaguje na potřeby klienta“. Dalším hitem současnosti je placení mezd a odvodů za klienta. Tuto službu převážně využívají dvě skupiny klientů. První skupina klientů má své vedení a finanční oddělení v zahraničí a je pro ně problematické spravovat bankovní účet v České republice. Druhá skupina zahrnuje klienty, kteří chtějí maximálně utajit příjmy svých zaměstnanců, manažerů.

Kdy se Vám mzdový outsourcing vyplatí?

  1.  Nechcete zpracovávat mzdy interně, aby nedocházelo k úniku citlivých informací.
  2. Jste malá společnost a nevyplatí se Vám zaměstnávat mzdovou účetní. Zpracování mezd finanční účetní se Vám nezdá jako správná volba, vzhledem k četnosti změn v dané oblasti.
  3. Jste střední až větší společnost, kdy v porovnání s interní mzdovou účetní vítězí finanční úspora.
Běžné činnosti související se zpracováním mezd Outsourcing mzdových služeb
Zajištění kvalifikované mzdové účetní ANO
Vedení personalistiky ANO
Ochrana citlivých dat ANO
Zajištění a aktualizace programu pro mzdy a HR ANO
Sledování legislativních změn ANO
Kompletace dat pro zpracování mezd ANO (společně s klientem) 
Zpracování měsíčních mezd ANO
Reporting a export dat do účetnictví ANO
Distribuce výplatních pásek ANO
Úhrada mezd za klienta ANO
Komunikace s úřady ANO
Komunikace se zaměstnanci ANO (společně s klientem)
Účast na kontrolách ANO