Jak na to s evidencí a rozvržením pracovní doby?

Jak správně rozvrhnout a evidovat pracovní dobu, aby bylo vše právně v pořádku? Přinášíme vám stručný přehled. Pracovní dobu určuje zaměstnavatel, který tak musí učinit písemně a své zaměstnance s rozvrhem pracovní doby seznámit, alespoň dva týdny předem. Zaměstnavatel stanovuje začátek a konec pracovní doby, ale také přestávky na jídlo a odpočinek. Přestávky musí být poskytnuty nejdéle po šesti hodinách trvání práce. U mladistvých je limit nejdéle po 4,5 hodinách. Délka pauzy musí být minimálně 30 minut. Všeobecně se přestávky na jídlo a oddech do pracovní doby nezapočítávají. Pouze pokud se jedná o bezpečnostní přestávku, i když připadne na přestávku na jídlo a oddech a dále pokud se jedná o práce, které nemohou být přerušeny. Obě tyto přestávky se započítávají do pracovní doby.

Další podmínky pro stanovení rozvrhu směn jsou:

 • Standardní pracovní doba 40 hod. týdně
 • Směna nesmí přesáhnout dvanáct hodin
 • Zaměstnanci v třísměnném a nepřetržitém režimu 37,5 hod.
 • Zaměstnanci v dvousměnném režimu 38,75 hodin/týden
 • Osoby mladší 18 let 40 hodin/týden; max. 8 hodin denně

Odpočinek mezi jednotlivými směnami

 • Mezi  koncem jedné směny a začátkem druhé směny musí být nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (zaměstnanec mladší 18 let dokonce 12 hodin)
  • Tento odpočinek může být zkrácen až na osm hodin a to zaměstnanci staršímu 18 let v případech uvedených v § 90 odst. 2 a za podmínky, že následující odpočinek mu bude o zkrácenou dobu prodloužen
 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby měl zaměstnanec v týdnu nepřetržitý odpočinek v délce trvání alespoň 35 hodin (48 hodin v případě mladistvého zaměstnance)
  • Pokud to provoz zaměstnavatele umožňuje, měl by být odpočinek stanoven tak, aby připadl všem zaměstnancům na stejný den a aby v něm byla zahrnuta neděle
 • Dny pracovního klidu jsou podle zákoníku práce jednak svátky a také dny nepřetržitého odpočinku v týdnu. V těchto dnech může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci výkon práce pouze výjimečně v situacích uvedených v § 91 odst. 3 až 5 zákoníku práce.
  Zaměstnavatel je povinen vést u každého zaměstnance evidenci týkající se jeho pracovní doby. V případě žádosti zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout tyto informace:
 • Počet odpracovaných dní/směn
 • Evidenci odpracované práce přesčas
 • Evidenci odpracovaných hodin v noci, o víkendu a ve svátek
 • Odpracované hodiny v rámci pracovní pohotovosti
 • Pracovní pohotovosti zaměstnance
 • Evidenci dovolených, náhradního volna, neplaceného volna a dalších absencí.
  RSM CZ poskytuje outsourcing mzdového účetnictví a rádi vám s problematikou této oblasti poradíme.