Dohody o srážkách ze mzdy

Zaměstnavatel má právo po zaměstnancích požadovat určité pravidelné nebo nepravidelné platby, které se nejčastěji řeší formou srážek ze mzdy zaměstnance. Nejčastěji se jedná o srážky poskytované:
  • za stravenky
  • úhrada ubytování
  • za používání služebních telefonů k soukromým účelům
  • používání automobilů pro soukromé účely, kdy dochází k následnému vyrovnání soukromých pohonných hmot
  • příspěvek zaměstnance na Multisport karty
  • dále se může jednat o srážky z důvodu způsobené škody či poskytnutí firemní půjčky.
Zaměstnavatel může provádět tyto srážky ze mzdy ve svůj prospěch na základě sjednané dohody o srážkách ze mzdy podle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato dohoda musí být v písemné podobě a může být uzavřena samostatně, nebo jako součást pracovní smlouvy. Sjednané srážky ze mzdy, vzniklé na základě dohody o srážkách ze mzdy, jsou v souladu s § 148 odst. 2 zákoníku práce postaveny na stejnou úroveň jako jsou exekuční srážky ze mzdy. Provádějí se zásadně stejným způsobem a jejich výpočet se uskutečňuje ve výši stanovené v § 277 až 279 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád. Je zde také uveden způsob výpočtu základní exekuční srážky ze mzdy, která nesmí být sražena zaměstnanci z měsíční mzdy při výkonu exekučního rozhodnutí. Rozdělení srážek se pak řídí podle pravidel přednosti a pořadí. Z výše uvedeného vyplývá, že šance zaměstnavatele na uspokojení jeho pohledávky není vždy stoprocentní. V případě, že zaměstnanec ukončí pracovní poměr se zaměstnavatelem, jeho výdělek nedosahuje dostatečné výše pro provedení srážek ze mzdy nebo např. má již na svoji mzdu několik exekučních příkazů s lepším pořadím, zaměstnavatel se někdy ke svým penězům nedostane. Potřebujete poradit se mzdovou agendou vašich zaměstnanců? Ozvěte se nám a nechte veškerou zátěž na nás. Rádi vám pomůžeme