Nový modul pro Dohledové centrum

Nový modul pro Dohledové centrum V rámci našeho Dohledového centra jsme vyvinuli softwarový modul, který nám umožňuje rozšířit služby zákazníkům. Tento modul řeší monitoring WiFi prostředí na technologii Motorola, již jsme nedávno implementovali u zákazníků Ahold a Scania. Modul umožňuje i vazbu na vyhodnocování bezpečnostních událostí (výpisy z logů identifikující pokusy o přihlášení zařízení bez platného certifikátu; vyhodnocování SysLog hlášek indikujících porušení pravidel). Protože principy přebírání informací z kontrolerů jsou u většiny výrobců velmi podobné, jsme schopni tento nový modul provozovat i s prostředky jiných výrobců. dalekohled