Jak chutná cloud

1. Pokládáte cloud computing za buzzword (už to tady v podstatě bylo) nebo za životaschopný trend?

V určitých ohledech by se mohlo zdát, že slovo cloud je dnes především buzzword, nebo přinejmenším hojně užívané marketingové zaklínadlo. Jsou ho plná odborná i masová média, je prostě v kurzu. Navíc některé služby na principu cloud computingu tu již existují mnoho let. Nicméně na druhé straně komplexní cloudové řešení pro podniky a organizace je skutečně novým, dynamicky se rozvíjejícím fenoménem moderního IT. Tato oblast skýtá velký potenciál, který motivoval už všechny velké IT společnosti nabídnout zákazníkům něco svého cloudu. A již v současné době je zřejmé, cloud computing je pro uživatele a zákazníky zajímavý a jeho specifika a výhody jsou pro ně natolik atraktivní, že ho osobně rozhodně považuji za životaschopný a perspektivní trend.

2. Cloud má mít mnoho výhod. Které jsou to podle Vás?

Z mého pohledu coby uživatele je nesmírně komfortní mít přístup k elektronické poště a všem firemní dokumentům a datům bez ohledu na to, kde se nacházím. A to aniž by bylo nutné budovat jakoukoliv interní infrastrukturu. Připojení k internetu dnes najdete už prakticky kdekoliv, kam došla lidská civilizace. Nezáleží tak na tom, zda jsem zrovna na cestě, na home-office, na dovolené v hotelu či internetové kavárně. Mohu pracovat, řešit urgentní záležitosti, účastnit se porad, apod. A to i prostřednictvím chytrého telefonu či tabletu. Pokud se navíc jedná o řešení od nějaké velké a důvěryhodné společnosti, garantující dostupnost a soulad s legislativou, mohu si být jist, že jsou má data prakticky ve větším bezpečí, než kdybych je měl pod zámkem někde u sebe. Z pohledu firemního, či manažerského, se mi na cloud computingu velmi líbí transparentnost a flexibilita celého řešení. Mám přehled, kolik mě takové řešení stojí, mohu náklady plánovat a přitom se nemusím zabývat investicemi do hardwaru a náklady na jeho správu a údržbu. Platím jen za to, co a kolik potřebuji a využívám.

3. Existuje teoreticky zpracovaný graf, který tvrdí, že od určitého počtu uživatelů se cloudové řešení přestává ekonomicky vyplácet. Máte s tímto aspketem zkušenost?

Teoretických modelů existuje celá řada, ale tu vhodnost a výhodnost cloudového řešení ukáže vždy až praxe. Rozhodující jsou přitom specifika a nároky té které firmy, která cloudové služby využívá. Velké firmy si přirozeně mohou dovolit finančně nákladná on-premise řešení, mohou mít celou řadu velmi specifických požadavků, politik a omezení. Určitě lze souhlasit s tvrzením, že cloudové služby se prosazují nejvýrazněji v segmentu malých a středně velkých firem. Ale neviděl bych v tom ryze ekonomické příčiny. Firma má pak nad náklady plnou kontrolu a přehled, je pro ni snazší tato čísla vyhodnocovat. Navíc je zde už zmiňovaná flexibilita, kdy cloudové řešení nijak nelimituje firmu v jejím růstu, naopak, podle potřeby s firmou může růst nebo se naopak uskromňovat. Jedním takovým teoretickým modelem, se kterým mám osobní zkušenost, je kalkulátor společnosti Microsoft, srovnávající cenu jejich cloudových služeb Office 365 s on-premise řešením totožné funkcionality. Zohledňuje celou řadu relevantních aspektů a vzhledem k výstupům nelze rozhodně říci, že by cloudové řešení bylo od určitého počtu uživatelů ekonomicky nevýhodné.

4. Jaký je zájem o cloudové služby v ČR? Kdo je typickým zákazníkem?

I přes značný mediální humbuk a osvětu je pojem cloud computing pro mnohé stále něčím nejasným, těžko uchopitelným a často zahaleným do mnoha polopravd a mýtů. Prostředí je v České republice dosti konzervativní, firmy preferují zaběhlá a osvědčená řešení. Největší obavy panují okolo bezpečnosti dat a nakládání s nimi. A to i přesto, že průzkumy dokazují, že tyto obavy jsou zcela liché a bezpečnostní nedostatky mají v porovnání s cloudovými službami právě mnohá on-premise řešení. Obavy panují i u IT zaměstnanců. Ti však v reálu nejenže nepřijdou o práci, ale uvolní se jim ruce pro činnost kreativnější a pro firemní procesy přínosnější, než je údržba on-premise řešení, příslušného hardwaru a infrastruktury a řešení výpadků a havárií. Nicméně zájem o cloudové služby, byť zatím spíše kusý a nesmělý, tu rozhodně je a dá se říci, že postupně roste. Čím více firem se rozhodne toto řešení nasadit, využívat a poskytnout ostatním důkaz, že je to výhodné, efektivní a bezpečné, tím se bude zájem zvyšovat. Cloudové služby se začínají ve velké míře využívat i ve školství, a tak v budoucnu přijdou absolventům jako něco zcela přirozeného a osvědčeného. Jak už jsem zmínil výše, typickým zákazníkem jsou co do rozsahu firmy a organizace menší až střední velikosti, tedy řekněme od několika jednotlivců do nějakých 250 uživatelů. Takové, které jsou buď zcela nově založené a potřebují rychle vybudovat nějakou IT infrastrukturu a funkcionalitu bez velkých vstupních nákladů, s možností rychlého růstu, případně firmy, u nichž dosloužil server nebo mají roztříštěné či nevyhovující řešení. Společným jmenovatelem je pak inovativnost, snaha hledat nová a lepší řešení a pochopitelně smíření se se skutečností, že cloudové řešení je sice ekonomicky zajímavé a výhodné, ale není zadarmo.

5. Co hodlá Vaše firma z cloudové vlny vytěžit?

Naše firma Infinity a.s. se v první řadě na této vlně již veze, neboť po migraci do cloudu společnosti Microsoft naši uživatelé již aktivně využívají služby Office 365. Již nyní tedy těžíme z výhod sjednocené komunikace a podpory spolupráce a produktivity, a to nejen na úrovni naší firmy samotné, ale i při spolupráci s externími subjekty, ať již zákazníky nebo jinými partnery. Vedle toho jakožto cloudový partner společnosti Microsoft se statusem Cloud Accelerate provádíme jakousi osvětu. Od února 2012 máme spuštěnou microsite www.jakchutnacloud.cz zabývající se cloudovými online službami, nabízíme možnosti řízené zkušební verze, konzultací a odborných akcí jako jsou workshopy a webináře zaměřené na problematiku cloudových služeb. V současné době to není o nějakém těžení, ale spíše o informování a pomoci zájemcům o cloudové služby a také před- i poprodejní péči zákazníkům, včetně poskytování podpory při implementaci, konfiguraci, migracích, řešení incidentů nebo školení uživatelů. Chceme tak vybudovat širokou základnu spokojených cloudových zákazníků, a pokud mám mluvit o tom, co bychom chtěli vytěžit, pak především renomé spolehlivého a plně kvalifikovaného cloudového partnera. Další články naleznete v sekci Napsali o nás