Chytré aplikace pro váš podnik – spouštíme RSM Apps

Téměř 25 let se pohybujeme v prostředí středních a větších českých firem. Chápeme výzvy, kterým tyto podniky čelí. Na základě našich zkušeností z firem jsme vyvinuli celý balíček specializovaných aplikací, které pomáhají překonat mnohé výzvy v interních procesech, evidenci a řízení firem. Aplikace fungují nejlépe jako propojený celek, ale je možné snadno implementovat i jednu aplikaci a propojit ji s vaším současným informačním systémem.

Ale proč další systém?

Tuto otázku si určitě mnozí z vás položí. Vždyť na účetnictví a řízení výroby máte ERP, na evidenci klientů a příležitostí máte CRM, na komunikaci Outlook atd. Existuje však oblast, která bývá velmi často ve společnostech podceňována, a to jsou interní procesy, které nesouvisí s hlavní činností společnosti.  Zvládnuté interní procesy jsou z našich zkušeností klíčové pro dlouhodobý úspěch firmy. Naše aplikace jsou velmi elastické a dokážeme je přizpůsobit vašim potřebám. Výhodou je také modularita aplikací – je možné je flexibilně rozšiřovat dle aktuálních požadavků – ať již interních nebo legislativních. Jsou tedy vhodné i pro specifické interní procesy, na které vám standardní aplikaci nestačí, nebo nevyhovují.  Aplikace splňují náročná bezpečnostní kritéria a jsou plně v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR), které je revolucí v ochraně osobních údajů. RSM Apps - jednoduchost klíč k úspěchu

Jaké aplikace můžete využít?

Evidence zaměstnanců

Jednoduše a přehledně eviduje jednotlivé zaměstnance společnosti, včetně kontaktních informací, organizační struktury.  Lze napojit na další agendy například evidenci majetku zaměstnance, kontrola proškolení atd.

Cestovní příkazy

Pomůže vám jednoduše vystavovat a schvalovat cestovní příkazy. Spočítá za vás nároky na diety.

Výkazy práce

Vykazování práce vám velmi zefektivní. Automaticky provede vyúčtování, zkontroluje efektivnost.

Evidence nepřítomnosti

Efektivně řídí schvalování nepřítomnosti zaměstnanců.  Kontroluje limity, informuje nadřízené. Poskytuje měsíční výkazy.

Evidence smluv

Velmi užitečná aplikace, která vám pomůže udržovat smlouvy, objednávky a související dokumenty v dobré formě. Jednoduše najdete platný originál, nezapomenete na žádný termín, důvěrné informace zůstanou utajeny.

Řízení procesu přijatých dokladů

Zde může aplikace výrazně napomoci při zpracování a schvalování přijatých dokladů do společnosti.  Pomoci digitalizace a automatického rozpoznání dat aplikace nastaví vhodné schvalovací pravidla, upozorní uživatele a výstup předá účetnímu systému.

Žádanky

Aplikace vám pomůže s žádankami všeho druhu. Potřebujete řídit nástup nového zaměstnance, evidovat svěřený majetek zaměstnance nebo zahájit vývoj nového produktu? Agenda žádanky těmto procesům dá řád a jasná pravidla.

Zkušenosti s našimi aplikacemi

RSM Apps jsme vyvíjeli a zdokonalovali několik let a nasazovali našim klientům. Jmenovat můžeme například GEMO, DHL Supply chain nebo Plzeňské městské dopravní podniky. Nyní jsme všechny aplikace zdokonalili a propojili do balíčku, který může využít každá firma a zdokonalit své interní procesy stejně, jako to udělali naši současní klienti.

Další informace o RSM Apps

Pojďme se sejít!

Zaujaly vás naše aplikace? Kontaktujte nás. Rádi zanalyzujeme vaše potřeby a nabídneme vhodné řešení.