Zjednodušení tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám

V souvislosti s přijatým zákonným opatřením Senátu vstoupí od roku 2014 v účinnost i řada novinek, které měly původně nabýt účinnosti až v roce 2015, protože byly spojeny se zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa („JIM“). Část z těchto novinek se týká i zákona o rezervách, kde dojde ke zjednodušení podmínek pro tvorbu opravných položek k pohledávkám podle § 8a (opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 2004). Dosavadní systém šesti časových pásem nahradí dvě časová pásma. Zákonné opravné položky se podle časového testu od doby splatnosti pohledávky budou dělit pouze na dvě skupiny:
  • Pokud od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplyne více než 18 měsíců, tak se opravná položka bude moci tvořit až do výše 50 % neuhrazené pohledávky
  • Jestli od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplyne více než 36 měsíců, tak se opravná položka bude moci tvořit až do výše 100 % neuhrazené pohledávky.
Zároveň odpadne i rozlišování mezi pohledávkami o rozvahové hodnotě při vzniku do 200 000 Kč a nad tuto hranici. Zpřísní se však pohledávky nabyté postoupením. Nově bude nutné u pohledávek nabytých postoupením, které budou vyšší než 200 000 Kč, zahájit rozhodčí, soudní, nebo správní řízení, aby u nich bylo možné tvořit zákonné opravné položky podle výše uvedených podmínek. Na úpravu softwaru však budeme mít tentokrát dostatek času, protože podle přechodného ustanovení se nové podmínky použijí poprvé pro pohledávky vzniklé až ode dne nabytí účinnosti zákonného opatření, takže první nové zákonné opravné položky budeme počítat až v daňovém přiznání za rok 2015.