První daňové změny související s epidemií koronaviru čekají na podpis prezidenta

Vedle tzv. liberačních balíčků, z nichž poslední znovu umožňuje poplatníkům z řad fyzických i právnických osob podat daňové přiznání za r. 2019 bez sankcí až do 18.8.2020, a které stačilo zveřejnit ve finančním zpravodaji, jsou i změny, které musely projít legislativním procesem. Jedním z nich je sněmovní tisk 874 – vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony související s koronavirem (dále jen „daňový protikrizový balíček“), kde zbývá již jen podpis prezidenta a zveřejnění ve sbírce listin. Daňový protikrizový balíček obsahuje drobnou změnu zákona o daních z nemovitých věcí rozšiřující osvobození v případě živelních pohrom i na mimořádné události (zahrnující např. i pandemii). Nadále použití tohoto institutu ale zůstává v pravomoci obcí a uplatní se až vydáním vyhlášky. Dále obsahuje tento zákon změnu zákona o dani silniční, a to formou snížení sazeb daně u nákladních vozidel nad 3,5t, a to o cca 25 % a změnu zákona o spotřební dani, kde zkracuje vrácení daně ze zelené nafty. Díky Senátu se tímto zákonem vylepší i rozpočty obcí, neboť dostanou jednorázový nevratný příspěvek 1200 Kč na obyvatele. Zásadní jsou ale změny v zákoně o daních z příjmů a daně z přidané hodnoty, ke kterým uvádíme bližší komentář.

Změna zákona o dani z příjmů

Veškeré úpravy zákona o daních z příjmů jsou spojené se zavedením tzv. tax loss carry back tj. zpětného uplatnění daňové ztráty od r. 2020. Vedle současné 5leté lhůty uplatnění daňové ztráty do budoucna, bude natrvalo součástí zákona možnost uplatnit daňovou ztrátu i dva roky zpětně. Pro zpětné uplatnění daňové ztráty je však stanoven souhrnný limit ve výši 30 mil. Kč. Zpětné uplatnění daňové ztráty bude v těchto letech možné provést formou dodatečného daňového přiznání. Daňovou ztrátu 2020 tak bude možné zpětně uplatnit za r. 2018 a 2019 a získat tak za tyto roky přeplatek na dani. Podle přechodných ustanovení bude pro zrychlení možné uplatnit v prvním roce aplikace za předcházející zdaňovací období, tj. u kalendářního roku za r. 2019 i ztrátu dosud nevyměřenou a stanovenou v očekávané výši. Pokud se pak po vyměření bude skutečná výše od očekávané lišit, bude nutné podat další dodatečné daňové přiznání. V případě nižší skutečné ztráty bude ale nutné počítat s úrokem z prodlení, proto doporučujeme postupovat při odhadu spíše konzervativněji anebo počkat až na skutečnou ztrátu. S problematikou daňových ztrát souvisí i promlčecí lhůty pro stanovení daně. Zpětným uplatněním daňové ztráty se tak lhůty za dané období bohužel prodlouží, a to obecně do konce lhůty pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které bylo možno daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Nově však bude možné se vzdát práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna, pokud se toho poplatník vzdá do lhůty pro podání daňového přiznání za období, za které se daňová ztráta stanoví. I při zpětném uplatnění však bude stále třeba sledovat kritéria tzv. stejné činnosti nebo podstatné změny ve složení osob, a proto se doporučujeme obrátit v těchto případech s posouzením na odborníky.

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla realizována řada omezujících opatření, která mají nebo mohou mít negativní dopad na podnikání a která měla zejména podstatný vliv na sektory jako je ubytování, turistický ruch, kulturní, sportovní činnosti apod. Navrhuje se proto do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadit poskytování ubytovacích služeb, různá oprávnění vstupu na sportovní a kulturní akce, využívání sportovních zařízení (vč. tureckých lázní, saun a solných jeskyní) a osobní dopravu lyžařskými vleky. Pro bližší podrobnosti odkazujeme na novou přílohu 2a zákona o dani z přidané hodnoty. Navrhovaná úprava se ale nedotkne ubytování jako nakoupené služby cestovního ruchu, která je poskytována v rámci cestovní služby. Pokud budete mít k výše uvedeným tématům jakékoliv otázky nebo budete potřebovat naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme a pomůžeme.
Autoři

Jaroslav Sůsa

Tax Senior Manager
Zobrazit detail