Prominutí DPH u dodání plynu a elektřiny

V návaznosti na vydané Rozhodnutí o prominutí DPH při dodání elektřiny nebo plynu dle rozhodnutí ministryně financí, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), bychom vás rádi seznámili se souvisejícími otázkami, které můžou ve vašem podnikání v této souvislosti nastat. Toto Rozhodnutí dopadá nejen na dodavatele energií, ale i na vlastníky nemovitostí, kteří energie přefakturovávají svým nájemcům, i na samotné nájemce, fyzické osoby i právnické osoby.

Jakých plnění se prominutí týká?

Rozhodnutí plošně promíjí („ruší“) DPH při dodání elektřiny nebo plynu a při přijetí úplaty v období od 1. 11. do 31. 12. 2021 bez ohledu na to, zda je odběratel plátcem DPH / osobou povinnou k dani či nikoli. Ministerstvo financí ČR („MF“) v související Informaci: (https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/70709-INFORMACE_GFR_k_vyuctovani_elektriny_a_plynu_CISTOPIS.pdf) specifikuje, že prominutí se vztahuje na elektřinu a na plyn, který byl použit pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby a dále i na plyn pro pohon motorových vozidel.

Která plnění spadají do období, ve kterém se promíjí?

Hlavním kritériem v této otázce je DUZP, tedy den uskutečnění zdanitelného plnění. Primárně se jedná o den:
  • Odečtu z měřícího zařízení;
  • Zjištění skutečné spotřeby;
  • Přijetí zálohy.

Jak se prominutí vykazuje v daňových formulářích?

Dle vyjádření MF bude dodavatel přiznávat plnění splňující podmínky pro prominutí na řádku 26. V případě použití režimu přenesené daňové povinnosti tato plnění uvede dodavatel na řádku 25 a odběratel na řádku 26 daňového přiznání. V kontrolním hlášení se toto plnění vykazovat nebude. V souvislosti s výše uvedeným bychom rádi upozornili na některé otázky, které mohou vyvstat při přípravě souvisejících daňových přiznání (tj. za listopad a prosinec 2021, případně přiznání za měsíc, ve kterém dojde k vyúčtování těchto období).
  • Je možné prominutí neaplikovat po domluvě mezi odběratelem a dodavatelem?
  • Je nutné opravovat platební kalendáře?
  • Jak postupovat při platebních kalendářích vystavených od 1. listopadu do 31. prosince 2021?
  • Jak prominutí ovlivní výpočet koeficientu pro DPH?
  • Jaký dopad má prominutí na odečty energií prováděny měsíčně s ročním vyúčtováním?
  • Jak správně přefakturovat energie svým nájemcům?
  • Je možné uhradit vyšší zálohy v předmětném období a ušetřit tak DPH?
Pokud se vás toto Rozhodnutí týká, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s vámi probereme vaši situaci,  posoudíme ji a pomůžeme vám.