Převodní ceny aneb trojský kůň ve službě správce daně

Nikdo se dnes v oblasti IT byznysu nezastaví nad nutností eliminace rizika tzv. trojských koní, ačkoli ještě před 15 lety bychom nad tímto problémem zavírali oči a managementu tvrdili, že nás se to zcela jistě netýká, a že obrana proti potenciálnímu riziku je tak jen plýtváním vlastními prostředky. Můžeme s tím stále nesouhlasit, nicméně historie ukázala, že problém  trojských koní je a byl a riziko z nich vyplývající je vždy vysoké. Málokdo si již ale uvědomuje, že trojského koně nedávno nasadil i správce daně. Kde a jak??? Odpovědí je v oblasti převodních cen při zavedení tzv. samostatné přílohy k položce 12 I oddílu daňového přiznání. Kde jinak co nejdříve a nejefektivněji sesbírat údaje, které pak jak lovec obratem použije ve svůj prospěch při honbě za výběrem daní? Protože v současné době již protiúder (např. lobování za změnu zákona) není možný, a trojský kůň je již u Vás, doporučujeme jako jedinou obranu nedat vojákům šanci cokoli na nepřátelském území navíc ukořistit tzn. náležitě se předem na výpadek připravit. To, že výpadky správce daně na základě této přílohy nebo „dobrovolných“ dotazníků již nastaly, můžeme potvrdit u několika našich klientů. Zatím neznáme výsledky těchto vpádů (v oblasti daní označovaných jako místních šetření nebo daňové kontroly), ale jde o čas a také o to, že přehlížení rizika a šetření financí na vhodném opatření, se klientům nyní mohou vrátit zpět i s úroky. Převodní ceny neboli transfer pricing a hlavně jeho správné systémové nastavení je navíc příležitostí pro management či akcionáře firmy (znovu) získat kompletní přehled o všech vnitroskupinových vztazích a vazbách, tyto vztahy optimálně nastavit a eliminovat významná rizika z titulu odpovědnosti statutárních orgánů za nesprávné nastavení převodních cen. Takovéto informace také představují neocenitelný prostředek pro odhalení skrytého potenciálu a jeho využití pro přesně cílený růst společností ve skupině. Pojďte se tedy poučit z historických chyb a na trojského koně se náležitě připravit. Naše společnost je připravena poskytnout Vám v oblasti transfer pricingu komplexní služby spočívající jak v části přípravy dokumentace pro uspokojení čím dál náročnějších daňových úředníků, tak v té „zajímavější“ části nastavení převodních cen pro optimální finanční a daňové řešení v rámci skupiny. Neumíme zabránit výsadku trojského koně ve vaší firmě, ale umíme s ním pracovat tak, aby kořist válečníka byla co nejmenší. Jsme tu pro Vás. Myslete včas na zadní vrátka, a že trojské koně nenajdete skryté jen v počítači.  

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp