Omezení ručení za nezaplacenou DPH v roce 2014

Generální finanční ředitelství (GFŘ) již dvakrát odsunulo ručení za nezaplacenou DPH při úhradě na nezveřejněný účet. Od roku 2014 se toto ručení sice konečně spustí. V jaké formě se dozvíte v následujícím textu.  Na začátku roku 2012 jsme svůj účetní software intenzivně připravovali na novelu zákona o DPH. Tato novela měla zavést ručení za nezaplacenou daň u příjemce zdanitelného plnění, pokud úplata za toto plnění není poskytnuta na bezhotovostní účet, který byl zveřejněn u správce daně. Aplikace tohoto ustanovení byla nakonec GFŘ dvakrát odsunuta, přičemž poslední odsunutí, bylo zveřejněno 10. září 2013. GFŘ se v tomto prominutí rozhodlo nevyzývat případné ručitele až do konce roku 2013. Plné aplikovatelnosti se v pravém slova smyslu ale nedočkáme ani od začátku roku 2014, a to kvůli zákonnému senátnímu opatření. Nově se u zmíněných plnění bude ručit za nezaplacenou DPH pouze při splnění 2 podmínek – úplata musí být poskytnuta na nezveřejněný účet a zároveň přesáhnout dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tj. v současné době 700 000 Kč. Výše limitu byla stanovena z důvodu, že cílem zavedení tohoto ustanovení nebyly běžné případy obchodního styku, ale boj s daňovými úniky. Podle důvodové zprávy k zákonnému opatření na vznik ručení nebude mít vliv, na kolik částí bude úplata rozdělena. Pro vznik ručení bude irelevantní, zda bude úplata poskytnuta celá bezhotovostním převodem, či částečně v hotovosti a částečně bezhotovostně. Bude se zkoumat vždy úplata v celkové výši ve smyslu vymezení úplaty za zdanitelné plnění dle § 36 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty.