Novinky v DPH – GFŘ zveřejnilo návrh nového kontrolního hlášení od roku 2016

Generální finanční ředitelství („GFŘ“) zveřejnilo návrh podoby a informaci k vyplňování kontrolního hlášení, které mají plátci DPH podávat na finanční úřad počínaje lednem 2016. Informace obsahuje vymezení osob, které budou hlášení podávat, povinnou formu podání, dále údaje, které je nutné finančnímu úřadu prostřednictvím hlášení poskytnout a také období, za které je nutné hlášení podávat. Tato informace má s předstihem připravit plátce DPH na novou významnou administrativní a informační povinnost, se kterou je potřeba počítat již od ledna 2016. Detaily této nové povinnosti uvádíme dále.

Kontrolní hlášení a ostatní podání na finanční úřad

Kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, nicméně nahrazuje alespoň výpis z evidence pro účely DPH (deklarující tuzemská reverse-charge plnění), který již nebude nutné podávat, protože relevantní informace již budou obsaženy právě v kontrolním hlášení.

Kdo podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH (tuzemské i zahraniční subjekty dále i skupina dle § 5a zákona o DPH), pokud ve sledovaném období:
  • Uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijmou úplatu před uskutečněním plnění
  • Přijmou zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytnou úplatu před uskutečněním plnění, nebo
  • Přijmou plnění, u nichž jim vznikne povinnost přiznat DPH dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH (např. pořízení zboží z jiného členského státu, poskytnutí služby a dodání zboží s instalací/montáží osobou neusazenou v tuzemsku, atd.), nebo u
  • Specifických plnění uskutečněných v rámci zvláštního režimu pro investiční zlato.

Za jaké období a kdy se podává kontrolní hlášení

U právnických osob je sledované období kalendářní měsíc. U fyzických osob je sledované období shodné s jejich zdaňovacím obdobím, může proto být jak měsíční tak čtvrtletní. Kontrolní hlášení je nutné podat do 25 dnů po skončení sledovaného období (měsíce či čtvrtletí), u právnických osob může proto docházet k situacím, kdy DPH přiznání podávají kvartálně, ale kontrolní hlášení budou podávat vždy měsíčně. Při zjištění nesprávných údajů uvedených v kontrolním hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů následné kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je možné podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Návrh vzorového formuláře kontrolního hlášení naleznete zde. V případě Vašich dotazů ohledně potenciálních dopadů a rizik zavedení kontrolního hlášení pro Vaši společnost se na nás neváhejte obrátit.

RSM CZ je partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp