Nejvyšší správní soud k uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – průlomový judikát anebo jen ojedinělý exces?

Dle dosavadní judikatury NSS nebylo možné daňovou ztrátu uplatnit od počátku do skončení daňové kontroly. Podle únorového judikátu NSS to možné již je… Ale bohužel není jasné, jestli podle tohoto judikátu bude postupovat i Finanční správa a jednotliví správci daně. O co tedy konkrétně šlo? Na konci února tohoto roku vydal Nejvyšší správní soud průlomový rozsudek (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 02. 2014, čj. 9 Afs 41/2013 – 33), když přisvědčil poplatníkovi, že daňovou ztrátu během kontroly či v rámci odvolacího řízení uplatnit lze a to přes to, že rozšířeným senátem NSS tj. autoritou k tomu nejpovolanější, neboť rozšířený senát je určen ke sjednocování judikatury správních Soudů, bylo judikováno v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 3. 2007, č. j. 8 Afs 111/2005 – 106), že daňovou ztrátu nelze uplatnit od počátku do skončení daňové kontroly.  Na uvedené rozhodnutí rozšířeného senátu se odkazoval i správce daně a později i Odvolací finanční ředitelství a Krajský soud. V aktuálním rozhodnutí jde však NSS proti, neboť je podle něj právní stav, ze kterého vycházela uváděná judikatura v posuzované věci odlišný, protože řešený případ v novém sporu probíhal v odvolání již za účinnosti daňového řádu, který obsahuje nové vymezení cíle správy daní, kterým je daň správně zjistit a stanovit a zabezpečit její úhradu. Krajský soud i finanční úřad a Odvolací finanční ředitelství nepostupovaly správně, když bez dalšího převzaly argumentaci uvedenou v rozhodnutí rozšířeného senátu, aniž by vzaly v potaz změnu právní úpravy. V souladu s těmito principy bylo rozhodnuto, že pokud poplatník během daňové kontroly trvá na uplatnění daňové ztráty, musí správce daně tuto skutečnost zohlednit. Pozor, nadále však platí, že správce daně není povinen daňovou ztrátu odečíst sám, bez konkrétního projevu vůle poplatníka. Podle našich informací, se však správci daně nadále opírají o závěry rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu uvedené v Usnesení č. j. 8 Afs 111/2005-106 ze dne 27. 3. 2007, které uplatnění daňové ztráty v průběhu kontroly neumožňuje. Domníváme se ale, že to může být jen otázka času, kdy svůj názor přehodnotí, jako se stalo například u nerealizovaných kurzových rozdílů, o kterých jsme Vás informovali v některém z předchozích newsletterů. Rozhodně doporučujeme se pokusit daňovou ztrátu při daňové kontrole i v případném odvolání uplatnit. Pokud máte podobný případ, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám s ním pomůžeme.