Co nás (možná) čeká a nemine příští rok v daních?

Vláda České republiky předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů, jehož projednání je navrženo na 12. schůzi Poslanecké sněmovny plánované od 15. července 2014. Předpokládaná účinnost je 1. leden 2015.

Daň z příjmů fyzických osob – hlavní navrhované změny

 • Zvýšení slevy na druhé (o 2.400 Kč ročně na 15.804 Kč) a další dítě (o 3.600 Kč ročně na 17.004 Kč), maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna
 • Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce a zdanění důchodu při příjmech ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu nad 840 tis. Kč
 • Omezení výdajových paušálů pro OSVČ u všech úrovní (30%, 40%, 60% a 80%) možné uplatnit pouze u příjmů do 2 mil. Kč, původně bylo omezení jen u paušálu 30% a 40%; ponecháno omezení, kdy při aplikaci paušálů není možné uplatnit slevu na manželku a na dítě
 • Zúžení povinnosti podat daňové přiznání při solidárním zvýšení daně pouze, pokud solidární zvýšení bude zvyšovat celoroční daň (nikoliv jen měsíční zálohu, jako tomu bylo doposud)
 • Omezení odpočtu na soukromé životní pojištění u pojistek sloužících k investování s investičním rizikem pojistníka.

Daň z příjmů právnických osob – hlavní navrhované změny

 • Úprava systému zdanění investičních fondů, umožnění aplikace snížené 5% sazby pouze vybraným typům investičních fondů (základní investiční fondy); ostatní investiční fondy budou aplikovat běžnou sazbu.

Daňový řád – hlavní navrhované změny

 • Zavedení nové pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy,
 • Znovuzavedení možnosti individuálního prominutí vybraných příslušenství daně.
Vláda dále připravila návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty („DPH“), z nichž první je aktuálně v Poslanecké sněmovně. Mezi hlavní plánované změny v oblasti DPH patří:
 • Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pro nenahraditelnou dětskou výživu, léky, knihy (nevztahuje se na dětské pleny)
 • Zavedení kontrolního výkazu od 1. ledna 2016, který by se předkládal s DPH přiznáním a obsahoval by podrobný přehled uskutečněných a přijatých tuzemských zdanitelných plnění
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti i na dodání vybrané nemovité věci při uplatnění daně dle § 56 odst. 4 zákona o DPH, plus nastavení mechanismu urychleného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti v rámci boje proti daňovým únikům
 • Obrat 1 mil. Kč pro povinnou registraci plátce DPH zůstane zachován (původně plánováno snížení na 750 tis. Kč).
Další plánovanou očekávanou změnou v oblasti DPH je úprava aplikace osvobození DPH u dodání a nájmu nemovitostí, která byla předmětem mnoha připomínek. O jejich zohlednění v původním návrhu Vás budeme dále informovat.