DPH a součást základu daně z nabytí nemovitých věcí – pokračování

Jak jsme předpokládali v našem newsletteru (z 25.09.2017), má kauza Střelských Hoštic další příjemné pokračování. Tentokrát ale vstřícný krok iniciovala sama finanční správa, která v pátek 24.11.2017 vydala novou Tiskovou zprávu, kterou významně rozšířila své původní stanovisko ze září 2017. V rozhodnutích Nejvyššího správního soudu (NSS) z června a srpna 2017, dospěl NSS při posuzování otázky, zda je součástí základu daně z nabytí nemovitých věcí i daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) k závěru, že do základu daně DPH nepatří. Předmětem posouzení NSS ale byly pouze případy, ve kterých byl poplatníkem daně převodce. Ke stejné otázce, jen pro případ, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, se však ani NSS ani finanční správa, která na tento rozsudek reagovala svojí Tiskovou zprávou z 5.9.2017, až do minulého týdne nevyjádřily. Nově se nebude dle vyjádření finanční správy do základu daně z nabytí nemovitých věcí zahrnovat DPH nejen u případů, kdy je poplatníkem daně převodce (zpravidla prodávající), ale i u případů, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (zpravidla kupující). Pokud k nabytí nemovité věci došlo kdykoliv po 1. 1. 2014 a daňové řízení bylo již ukončeno, přičemž daň byla správcem daně vyměřena ze základu daně včetně DPH, může si poplatník v případě, že dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Uvedené se týká pouze případů, kdy převodcem nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, do níž je zahrnuto DPH. Pokud daňové řízení nebylo dosud ukončeno, tj. správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně dle tohoto stanoviska sám vyměří poplatníkovi daň bez zahrnutí DPH do základu daně. O vrácení případně vzniklého přeplatku na dani si může poplatník požádat. Týká-li se Vás tato zpráva a nevíte-li si s dalším postupem rady, neváhejte se na nás obrátit. Nejen o této aktualitě vás budeme podrobněji informovat na našem semináři Daňové a účetní novinky pro rok 2018. Nezapomeňte se přihlásit!