Co vše je potřeba k eliminaci srážkové daně na platby z Polska

Máte-li v Polsku zákazníky a fakturujete jim za své služby, možná vás překvapí, jaké informace budete muset svým zákazníkům poskytnout, aby se eliminovala srážková daň na platby za vaše služby z Polska. Důvodem je změna polských právních předpisů od 1. ledna 2019, která zavádí pravidlo, že polský subjekt získávající určité služby od nerezidentů může uplatnit osvobození nebo snížení srážkové daně (stanovené ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění), pouze pokud je příjemce skutečným vlastníkem odměny. V tomto ohledu příslušná ustanovení polského zákona o dani z příjmu právnických osob stanoví, že polský subjekt je povinen jednat s náležitou péčí. Zákon bohužel náležitou péči podrobněji nespecifikuje, a proto není stanoveno, jak určit, kdy jsou podmínky pro osvobození od srážkové daně splněny.

Podmínky pro osvobození od srážkové daně

Podle návrhu Pokynů Ministerstva financí (konečná verze nebyla bohužel dosud vydána) by v případě transakcí mezi nespřízněnými stranami měly být podmínky náležité péče považovány za splněné, pokud:
  • Polskému subjektu bylo předloženo platné daňové osvědčení nerezidenta – v případě plateb nespřízněným osobám nepřesahujících 100 tis. PLN ročně;
  • Polskému subjektu bylo předloženo platné daňové osvědčení nerezidenta spolu s prohlášením nerezidenta, že je skutečným vlastníkem platby – v případě plateb nespřízněným osobám mezi 100 tis. a 500 tis. PLN ročně;
  • V případě plateb přesahujících uvedený limit Ministerstvo financí nestanoví žádné zjednodušené požadavky. Proto v tomto případě můžete být požádáni o poskytnutí několika informací nebo dokumentů potvrzujících, že vaše společnost vykonává skutečnou (reálnou) ekonomickou činnost v České republice, a také potvrzení, že jste skutečným vlastníkem platby a nejste ze zákona ani fakticky povinni ji (zcela nebo zčásti) převést na jiný subjekt.
Už jsme viděli velmi podrobné dotazníky, které naši čeští a slovenští klienti obdrželi od svých polských zákazníků (nejdelší měl 40 otázek). I když se jedná o „šedou zónu“, domníváme se, že takový podrobný dotazník není vyžadován žádným ustanovením polského zákona, a mělo by stačit osvědčení o daňové rezidenci a čestné prohlášení o skutečném vlastnictví (alespoň u plateb nepřesahujících 500 tis. PLN ročně).

Doporučení

Z obchodního hlediska však doporučujeme ověřit, zda smlouva mezi vámi a polskou společností obsahuje tzv. gross-up klauzuli. Pokud ano, polský subjekt by měl služby uhradit v plné výši a případnou srážkovou daň pak zaplatit z vlastních zdrojů. Máte-li v tomto ohledu jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme a pomůžeme s daněmi v Česku i v Polsku.