Nastartujte s námi digitální revoluci ve svém podnikání: Nové možnosti v rámci Výzvy MPO – Digitální podnik

Technologie se stávají stěžejním prvkem v podnikání a přinášejí s sebou možnosti zlepšení efektivity, konkurenceschopnosti a inovace. Podniky musí být ochotné přijmout tyto technologické změny a vyvíjet se společně s nimi. Cílem nově vyhlášené dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je podpořit digitální rozvoj malých a středních podniků prostřednictvím nákupu a implementace pokročilých digitálních technologií.

Dotace je pro vás vhodnou příležitostí, pokud jste podnikem, který:

 • Má méně než 250 zaměstnanců
 • Má nižší obrat než 50 mil. EUR nebo roční bilanční sumu nižší než 43 mil. EUR
 • Uvažuje o investici od 250 tis. Kč do 200 tis. EUR
 • Uvažuje o investici do provozovny situované mimo hl. město Prahu

Pozn. Údaje o počtu zaměstnanců, obratu a bilanční sumy se vztahují i na propojené a partnerské podniky vaší společnosti. Pokud jsou tedy ve vaší firemní struktuře společnosti, které vlastní více jak 25 % vaší společnosti, je třeba započítat k vašemu počtu zaměstnanců, obratu či bilanční sumě právě počet zaměstnanců, obratu či bilanční sumy, který odpovídá procentuálnímu podíl těchto společností.

Máte nárok? A co dál?

Pokud je pro vás tato výzva MPO vhodná, můžete tuto ideu s námi posunout dále.

 1. Jednoduše si s námi naplánujte krátkou informační online schůzku, kde vám zodpovíme případné otázky a blíže vás seznámíme s tématem: „odkaz na rezervace“
 2. Následně vás poprosíme o vyplnění podrobného dotazníku pro upřesnění požadavků a situace ve firmě.
 3. Dotazník společně zhodnotíme, projdeme možnosti a pokud bude vše v pořádku, přistoupíme k vyplnění žádosti pro MPO.

Jaké výdaje Výzva podpoří?

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby a ostatní výdaje
 • Nepřímé náklady

Na jaké aktivity a produkty o dotaci požádat?

 1. Digitální transformace firmy – zahrnuje nákup nevýrobních technologií (např. MES, MIS atd.), které budou integrovány do funkčního celku, umožňujícího efektivnější řízení a provoz společnosti.
 2. Implementace logistických a skladových technologií a dalších nevýrobních technologií, jako je například pořízení autonomních robotů pro přepravu zboží nebo robotického úklidu v areálu firmy a také nasazení softwaru typu WMS a podobných.
 3. Vylepšení interní konektivity (včetně senzorových sítí) prostřednictvím instalace aktivních a pasivních prvků sítě, nezbytných měřicích technik a instalačního materiálu, a zabezpečení bezpečného a spolehlivého mobilního přístupu zaměstnanců. Součástí toho je využití chytrých senzorů pro monitorování provozních parametrů, jako je spotřeba energie, teplota, aktuální stav apod.
 4. Zajištění kybernetické bezpečnosti prostřednictvím integrování nových IT řešení, systémů a zabezpečení, včetně služeb poradců a odborníků z oblasti počítačové bezpečnosti.
 5. Poskytnutí jednorázového školení s certifikací a nezbytných pomůcek pro získání mezinárodních certifikátů v oblasti IT a ekologické udržitelnosti budov, včetně certifikací v oblasti digitálních dovedností.
 6. Implementace systémů BIM a CDE pro vytváření digitálních modelů v oblasti stavebnictví a příbuzných odvětví.
 7. Vytvoření digitálního dvojčete nebo podobné studie, která by potvrdila realizaci procesu digitální transformace.

Nezmeškejte příležitost a využijte nabídky pomoci s touto Výzvou a naší asistence. Společně můžeme posunout vaše podnikání na novou úroveň v digitálním světě. Kontaktujte nás pro další informace a podrobnosti ohledně procesu žádosti a možností, které vám tato Výzva nabízí.

Buďte inovativní a připraveni na budoucnost s naším týmem odborníků!

Autoři

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobrazit detail

Tereza Cakl

Consultant
Zobrazit detail