Odpovědnost statutárních orgánů

Vážení obchodní přátelé,

společnost RSM CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří WOLF THEISS a společností OK GROUP si vás dovoluje pozvat na odborný seminář na téma:

Odpovědnost statutárních orgánů

Obsah:

  • Péče řádného hospodáře
  • Odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře a náhrada škody
  • Ekonomické aspekty péče řádného hospodáře
  • Omezení osobní odpovědnosti statutárního orgánu
  • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti v souvislosti se smlouvou o výkonu funkce
  • Pojištění odpovědnosti za škodu, újmu způsobenou členy statutárních, dozorčích orgánů a manažery společnosti – D&O pojištění
  • Vnitroskupinové vztahy
  • Transferové ceny

Termín a místo konání:

Brno – 20. listopadu 2014

BEST WESTERN PREMIER

Hotel International Brno

Husova 16, 659 21 Brno

Harmonogram:

8:30 – 9:00 Registrace účastníků

9:00 – 10:30 První část semináře

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 12:00 Druhá část semináře Svoji účast, prosím, potvrďte na email . Pozvánka ke stažení: Pozvánka_Odpovědnost_statutárních orgánů