Termíny mzdových závěrek

O změnách platných od prvního ledna 2016 jsme Vás informovali ke konci minulého roku. Vzhledem ktomu, že máme před sebou účetní a mzdové uzávěrky, tak bychom Vás chtěli informovat o všech závěrkových operacích týkající se vedení mezd. Pro všechny klienty mzdového oddělení tyto služby zajišťujeme automaticky. Pokud nejste naším klientem a současný zpracovatel mezd Vám tyto služby neposkytuje, zvažte změnu outsourcingové společnosti.

Přehled závěrkových operací:

1. Zpracování vyúčtování zálohové a srážkové daně zpříjmu fyzických osob a funkčních požitků

 • Společnosti, které jsou zapsány ve výpisu zOR, podávají vyúčtování velektronické podobě buď přes datovou schránku společnosti, případně přes podání přes daňový portál. Termín podání je do 20.3.2016
 • Zahraniční společnosti, které vČR zaměstnávají zaměstnance a nejsou zapsány vobchodním rejstříku ČR, podávají tyto dokumenty vpísemné podobně na příslušný finanční úřad. Termín podání je do 29.2.2016
 • Termín podání vyúčtování srážkové daně zpříjmu FO
 • Elektronické i papírové podání termín do 31.3.2016

2. Roční zúčtování daně zpříjmu jednotlivým zaměstnancům

 • Zaměstnanec si může požádat o provedení roční zúčtování daně zpříjmu svého zaměstnavatele pro rok 2015 do 15.2.2016. Požádá si tím, že tuto skutečnost uvede ve formuláři Prohlášení poplatníka.
 • Pro provedení ročního zúčtování daně Vás může kontaktovat i bývalý zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr vprůběhu roku 2015. Pokud jste byl jeho posledním zaměstnavatelem pro rok 2015, má na to bývalý zaměstnanec nárok.
 • Zaměstnanci, kteří překročili max. vyměřovací základ na sociální pojištění, si nemohou požádat o provedení ročního zúčtování daně a naopak jsou povinni si podat daňové přiznání, které podají na příslušný FU vmístě svého bydliště.

3. Zpracování ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

 • Tento přehled podává pouze zaměstnavatel, který za rok 2015 splní podmínku, že počet průměrného přepočteného stavu zaměstnanců je roven nebo vyšší než 25 zaměstnanců.
 • Zaměstnavatelé mají možnost si ponížit výši odvodu daně odběrem výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od společností, které zaměstnávají zdravotně postižené (dříve chráněné dílny)
 • Vyplnění ohlášení musí být na úřad práce doručeno do 15.2.2016. Stejný termín se týká i případné platby daně.

4. Zpracování evidenčních listů důchodového spoření

 • Originál dokladu zasílá zaměstnavatel na příslušnou OSSZ do 30.4.2016

Děkujeme za Vaši pozornost a v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám vaše dotazy zodpovíme.