NOZ je výzvou i pro účetnictví

Nový občanský zákoník (NOZ) vyvolává nutnost změny i v účetní legislativě, a to jak v zákoně o účetnictví, tak i v prováděcích přepisech a Českých účetních standardech. Jak se mohou tyto změny dotknout právě vás?

Změny v pojmosloví

V účetnictví jsou předpokládány některé změny v pojmosloví, které bude potřeba promítnout do vyhlášek k zákonu o účetnictví i do Českých účetních standardů. Nejfrekventovanějším pojmem je pojem ‚závazek‘, který NOZ nahrazuje ekvivalentním slovem ‚dluh‘.

Nemovitosti a odpisy

Jednou ze základních změn souvisejících se zákonem o účetnictví, která je ustanovena v NOZ, je zásada, podle které je nově definována stavba jako součást pozemku, a to včetně strojů a zařízení upevněných ve zdech budovy (§ 506 NOZ). Tato změna se netýká jen objektů postavených po 1.1.2014, ale i staveb, které existují už k 1.1.2014, ovšem v případě, že je stavba vlastnictvím vlastníka pozemku (§ 3054 NOZ). Z toho vyplývá, že stavba už nebude od nového roku samostatnou nemovitou věcí a nebude ani samostatně evidovaná v katastru nemovitostí. Otázkou tedy zůstává, jak tato nová definice pozemku ovlivní od roku 2014 účetní a daňové odpisy nemovitých věcí. V novele zákona o daních z příjmů k 1.1.2014 je i nadále zachována definice hmotného majetku pro účely daňového odepisování v dnešním platném znění, tzn. že pro daňové účely budou odepisovány budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek. Nás jako účetní zajímá ale zejména to, jak se s definicí nemovité věci vypořádají účetní předpisy. Odpověď na tuto otázku bohužel ještě neznáme. Novela příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví nebyla součástí balíčku, který byl předložen do Poslanecké sněmovny v rámci změn zákonů navazujících na rekodifikaci soukromého práva. Ale na základě informací o novele daňových předpisů můžeme v tuto chvíli předpokládat, že se ani účetní odpisování od Nového roku nikterak nezmění. Rádi vás o dalším vývoji budeme informovat v některém z budoucích newsletterů.