Interní audit

Přibližně před měsícem jsme hostili workshop organizovaný v rámci sítě RSM na téma interního auditu. Bylo to velmi zajímavé setkání s lidmi z různých koutů světa, kteří se dlouhodobě věnují této oblasti.

Interní audit slouží ke zmapování a zlepšení interních procesů, přičemž to, jak se interní audit provádí, je definováno mezinárodními standardy a souvisejícím etickým kodexem. Může se to zdát jako zbytečné, ale občas neškodí nechat někoho nezávisle posoudit, zda je určitý proces správně a efektivně nastaven, zda jsou jednotlivé činnosti zabezpečeny proti riziku zneužití nebo úniku informací. Zde rozhodně platí „více hlav více ví“. Výstupem interního auditu, který zpravidla trvá v řádu dnů až týdnů dle rozsahu, bývá report, ve kterém jsou identifikována případná rizika, návrhy jejich řešení či uvedení možných zlepšení.

Pokud se podíváme na průběh interního auditu podrobněji, vše začíná dohodou s klientem o rozsahu a podobě interního auditu. Poté je ustanoven tým, který bude přímo na místě, kde se proces uskutečňuje. Interní audit probíhá formou rozhovorů se zodpovědnými zaměstnanci, testováním vzorků a jejich vyhodnocováním. Vše se pečlivě zaznamenává pro případ, že by bylo potřeba se později k něčemu vrátit. Klient bývá seznámen s průběžnými výsledky auditu, aby mohl na zjištění reagovat. Vše se poté promítne do zprávy, která popisuje průběh a výsledky auditu.

Úkolem interního auditu je přidávat hodnotu. Takže z každého interního auditu by měla společnost vyjít silnější.

Nejčastěji prověřovanými procesy bývají např. fakturace, nákupy, zásoby, příprava účetní závěrky nebo reportingu či IT zabezpečení. Právě IT oblast je důležitá, protože již prostupuje vlastně všemi procesy napříč firmou.

V České republice vnímáme poptávku po této službě zejména u firem vlastněných „západními“ matkami, ale očekáváme, že se to v nadcházejících letech bude postupně měnit. Sílí totiž tlak na efektivitu a bezpečnost procesů. Situace v západní Evropě a Severní Americe je poněkud rozdílná, existují tu zákony, na základě kterých společnosti musejí své procesy podrobovat interními auditu. Česká republika takovou regulaci prozatím nemá.

Ale proč o tom píšeme my, poradci? Vždyť interní audit je v gesci interního auditora, zaměstnance dané firmy (v tom případě je klient vlastně i nadřízený interního auditora). Ano, to je pravda, avšak jsou situace, kdy jsou interní auditoři, tedy přímo zaměstnanci dotčené společnosti, doplňování z řad poradenských firem. Nastává to např. v situaci, kdy interní auditor firmy nemá potřebnou odbornost v určité oblasti nebo je potřeba pro větší rozsah interního auditu přibrat pracovníky, které by se nevyplatilo zaměstnávat celý rok.

Pokud byste měli k této problematice jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Autoři

Lenka Černohubá

Head of Accounting
Zobrazit detail