RSM CZ&SK zavedla nové oddělení Transaction Advisory Services, které povede manažerka Lenka Zdražilová

Vznikem nového oddělení Transaction Advisory Services reagujeme na rostoucí poptávku po službách v oblasti transakcí. Toto oddělení se zaměřuje především na finanční i ekonomické prověrky, finanční reporty (překlopení např. z US GAAP do CZ GAAP), vypracování zahajovací rozvahy a konsolidovaných účetních závěrek, koordinaci projektů fúzí a akvizic, zajištěním financování a vypracování dokumentace pro zajišťovací účetnictví. Tým Transaction Advisory Services povede Lenka Zdražilová jako manažer zkušeného týmu poradců, kteří Vám rádi pomohou nalézt řešení a minimalizovat rizika spojená s akvizicí, fúzí či restrukturalizací společnosti. Lenka Zdražilová se korporátním financím věnuje více než 10 let, během nichž získala odborné zkušenosti v oblasti finanční due diligence, controllingu, financí, účetnictví a daňové problematiky. Jako projektová manažerka v naší společnosti se zaměřovala především na projekty fúzí a restrukturalizací. Monika Marečková, Managing partnerka RSM CZ&SK uvedla: „Založení oddělení pro transakční poradenství bylo vždy v našem dlouhodobém plánu. Vzhledem k nárůstu počtu transakcí realizovaných našimi dlouholetými klienty, bychom rádi využili příležitost být s nimi u zajímavých projektů, na které se toto oddělení bude specializovat. „ Více o naší službě naleznete na našich webových stránkách nebo nás můžete přímo kontaktovat a rádi Vás s nabízenými službami detailněji seznámíme.