Proč dává spojení Oracle a NetSuite smysl?

Přeloženo z CloudERPadvisor.com. Autorem článku je Brent Knowles. Zprávy dnes potvrdily, že Oracle definitivně odkoupil NetSuite za přibližně 9.3 miliardy dolarů. Vzhledem k tomu, že znám dobře prostředí jak v Oraclu, tak i v  NetSuite, rád bych nabídl svůj náhled na to, proč je tato akvizice dobrým opatřením pro obě společnosti a jak pomůže zákazníkům. Jelikož tato transakce vyvolala mnoho otázek, domnívám se, že pro tento text bude vhodná forma otázek a odpovědí.

Oracle se tradičně soustředil na velké zákazníky, jak změna ovlivní středně velké podniky?

Bez obav. Ať už jste si všimli nebo ne, Oracle středně velký trh silně ovlivňoval již nějakou dobu. Produkt Oraclu, JD Edwars, byl vyvíjen několik let, aby mohl být přiveden na trh. Systém jako takový přešel ze zastaralé „green screen“  na moderní software, který je pro malé a střední podniky atraktivnější a dokáže zahrnout celou škálu tržeb společností. Touto změnou se stal Oracle atraktivnější pro středně velké zákazníky a zajistil si silnou základnu zákazníků. Podobně tomu bylo při převzetí systému Siebelu kvůli jeho CRM, které Oracle využil k vybudování CRM aplikace, která byla schopná konkurovat Salesforce a Microsoftu. Součástí úspěchu bylo uspokojení potřeb středně velkého trhu. Podle mého názoru udělal Oracle v průběhu posledních 10–15 let spoustu kroků, aby posílil svoji pozici na středně velkém trhu. Převzetí NetSuite je doposud největším krokem Oraclu a upevňuje jeho pozici coby jednoho z největších poskytovatelů cloudového softwaru pro středně velké podniky.

Zastaví Oracle vývoj NetSuite?

Ne. NetSuite má příliš velkou hodnotu. Více než 10 000 zákazníků aktivně používá NetSuite, proto by bylo pro Oracle nesmyslné přestat prodávat a podporovat tento produkt. K obavám ohledně plánů se ještě vrátím, ale někteří uživatelé zažili hladký přechod na Oracle, jen aby později došlo ke snížení nebo úplnému ukončení podpory  produktu. Myslím, že u NetSuite se tento scénář nebude opakovat. Vnímám jej jako komplementární produkt k existujícímu byznysu Oracle, v němž se bude NetSuite dařit. Oracle uvedl, že bude i nadále investovat do vývoje NetSuite. Můžeme tedy očekávat zvýšení podpory a funkčnosti produktu. Zakladatel Oraclu, Larry Ellison, vlastnil 40 % NetSuite ještě před touto akvizicí. Oracle byl tedy určitým způsobem propojen s NetSuite od začátku vývoje. NetSuite je postaven na databázi Oracle a Oracle je, co se databází týče, nejlepší v oboru. Proto zakladatel a CEO NetSuite, Evan Goldberg, věděl, že pokud chce vybudovat cloudovou společnost, musí to udělat na kvalitních základech a těmi je databáze Oracle.

Je to nějaký trik, jak dostat zákazníky NetSuite na Fusion?

Nemyslím si. Před osmnácti lety vybudovali Evan a jeho tým v NetSuite jeden integrovaný podnikový systému na jediné platformě v cloudu. Konkurenční společnosti se od té doby snaží celkem neúspěšně zkopírovat to, co NetSuite dokázal. Spojení s NetSuite podpořilo Oracle na pozici největší světové cloudové společnosti. Pokud předtím existovaly pochybnosti, tak po této akvizici by neměly existovat vůbec. Tímto se Oracle stává největší a nejlepší cloudovou softwarovou společností na světě. Zákazníci ze všech odvětví mohou využít to nejlepší z nabídky ERP a CRM v cloudu, on-premise verzi nebo kombinovaném řešení.

Můžete a měli byste si nadále kupovat NetSuite?

Ano, stále můžete zakoupit NetSuite přímo nebo od NetSuite partnerů, jako je například RSM. Ve skutečnosti by toto přechodné období mohla být ta nejlepší doba pro získání nejnižší ceny licencí, což je pro přechod na NetSuite ideální.

Pokud právě uvažujete o NetSuite jako o možném ERP řešení, měli byste počkat, než se vše usadí?

I když je  určitá váhavost pochopitelná, neodkládal bych koupi systému, který jste vybrali a naplánovali v rozpočtu. Jelikož není důvod domnívat se, že Oracle ukončí podporu produktu, můžete na NetSuite přejít s důvěrou, že se jedná o jedničku v cloudových ERP systémech na současném trhu. Pokud se podíváte na výsledky Oraclu s těmito typy produktů, dojdete k přesvědčení, že NetSuite bude na pozici lídra v cloudových ERP řešeních i v příštích desetiletích.

Bude si Oracle držet komunitu partnerů NetSuite?

Ano, podle informací zveřejněných při akvizici, Oracle plánuje plně zachovat stávající komunitu partnerů NetSuite. Ta se připojí k stávající partnerské síti Oracle. Více partnerů zvýší schopnost poskytnout zákazníkům Oracle skvělé služby nejen při výběru vhodného softwaru, ale i díky solidním znalostem  byznysu. Bez ohledu na konkrétní produkt vytvořilo RSM zdravé prostředí na pomoc společnostem, které potřebují porozumět jak byznysu, tak technologii. Proto Accounting Today znovu uznal RSM jako jedničku mezi stovkou prodejců s přidanou hodnotou. V současnosti je více než kdy jindy důležité najít skvělého partnera pro spolupráci. V minulosti nebyli poskytovatelé softwaru vhodnými implementátory vlastních produktů, protože jim chyběli obchodní znalosti, které by vše propojily dohromady. Samozřejmě, znali software, ale bez rozsáhlejších znalostí o fungování byznysu postrádaly klíčovou část rovnice. Právě v tomto bodě je síť partnerů unikátní. Rozumí tomu, jak funguje byznys a jak jej propojit s technologiemi.

Jaký je plán s produktovou řadou NetSuite?

Sám jsem zvědav, co se nyní bude dít. Oracle poskytne zázemí pro rychlejší rozvoj NetSuite v globálním měřítku, a to i v průmyslových odvětvích, kde zatím NetSuite nebyl tak silný. Dlouhou dobu se NetSuite snažil posunout na trhu, aby mohl sloužit širší skupině firemních zákazníků. S využitím Oracle může dojít k výraznému urychlení. NetSuite měl ve zvyku dvě aktualizace s novými funkcemi ročně. Doufám, že tento trend nebude přerušen,  protože tím roste přidaná hodnota pro zákazníky NetSuite. V globálním měřítku pomůže společné portfolio NetSuite a Oracle  firmám vytvořit lepší prostředí pro rychlejší růst a navrhovat řešení, které umožní získat větší podíl na trhu. Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.