NetSuite má český a slovenský lokalizační balíček

Jako lokalizační partner vyvíjíme rozšíření softwaru NetSuite, aby podporoval české účetní postupy a standardy. Mezi základní položky českého lokalizačního balíčku NetSuite patří oficiální české účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát, podpora zpracování přijatých záloh z hlediska DPH, zpracování otevřených položek, zadávací formuláře pro příchozí a odchozí transakce a tiskové sestavy českých odchozích daňových dokladů. Napojili jsme NetSuite na české registry jako ARES a registr nespolehlivých plátců. V současnosti pracujeme na podpoře řešení pro zpracování vzájemných zápočtů závazků a pohledávek mezi ekonomickými subjekty. Zároveň je k dispozici i lokalizační balíček pro Slovenskou republiku. Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 777 977 987 (Tomáš Janeček) nebo e-mailem .