Firemní informační systémy

Dne 21. května 2015 jsme se zúčastnili konference Firemní informační systémy, která se konala v Konferenčním centru Vavruška na pražském Karlově náměstí. Jak se promítají aktuální trendy v oblasti IT do firemních informačních systémů? Jak dokáží nové technologie zvyšovat efektivitu firem? A jaké případně přinášejí problémy? Těmto i řadě dalších témat se věnovali partneři konference, včetně naší společnosti. Úvod konference patřil hlavním trendům v IT, které se odrážejí i do oblasti podnikových informačních systémů, tj. cloudové technologie, mobilní přístup, zpracování velkých objemů dat nebo využívání sociálních sítí. Dále již následovaly přednášky partnerů, zaměřené např. na digitalizace dokumentů a elektronickou fakturaci, získávání dat z vlastních zavedených systémů a přistupu k nim z mobilních zařízení či zkušenosti z reálného projektu využití cloudu pro provoz informačního systému. Poté se ke slovu dostal kolega Petr Kadlec, který představil NetSuite jako ERP systém vhodný pro řízení podniku v mezinárodních podmínkách. Společnosti expandující do zahraničí vyžadují rychlé nasazení, bezproblémovou integraci s dalšími systémy a předpřipravenost pro danou vertikálu. Cloud pro ně bývá ideálním řešením dostupným přes webový prohlížeč odkudkliv. Důležitým faktorem také bývá dostupnost reportů podle rolí uživatelů nebo možnost samostatně si definovat potřebné přehledy. Po přestávce na oběd program pokračoval přednáškami zaměřenými na správu dokumentů v SMB nebo jak být efektivnější ve výrobě při využití správných softwarových produktů. Závěr konference pak patřil panelové diskusi, v níž mohli návštěvníci konference klást prezentujícím konkrétní otázky týkající se jejich produktů nebo aktuálních trendů.