5 tipů pro implementaci cloudu

Mark Woodhams, Managing Director NetSuite pro EMEA region, vysvětluje, jak se orientovat v oblasti cloudu. Na tom, že společnosti přecházejí na cloud není nic nového – odhaduje se například, že téměř 80 procent britských organizací nyní používá alespoň jednu aplikaci postavenou na cloudu.To tedy znamená, že i nadále mnoho organizací používá modely on-premise. Pokud sena tuto informaci podíváme z prostředí stále se měnícího světa podnikání bohatého na nové technologické výzvy, může to značit fakt, že organizace stále ještě mohou bojovat se správným pochopením, jakým způsobem může být cloud vhodný pro jejich způsob práce  a jak využít výhody, jež nabízí, ve svůj prospěch – ať už se jedná o ROI, vylepšené procesy, nebo zvýšení produktivity zaměstnanců.Několik následujících tipů vám pomůže lépe se orientovat v oblasti cloudu a uvědomit si některé mylné představy, jež mohou být překážkou pro úspěšnou implementaci: 1. Nenásledujte dav. Jednou z největších překážek orientace v cloudu je rozruch kolem různých řešení, jež jsou k dispozici. Nejúčinnějším způsobem, jak se vyhnout této pasti je zaměřit se na výběr takového řešení, které bude vyhovovat právě vašimprocesům, potřebám a požadavkům. Příliš mnoho podniků koupí určité cloudové řešení jen proto, že jej kupují všichni ostatní. Ale mnohem důležitější je začít hledat vhodné řešení s otázkou “ co potřebuje můj podnik? “ 2. Tradiční nákupní kritéria jsou již zastaralá. To může být pro podnik velmi nebezpečné z pohledu jeho existence – nejen že podniky následují dav, ale svá rozhodnutí staví na tradičních nákupních kritériích zažitých pro výběr systému a nakupují pouze dle nabídky možností předem stanovených dodavatelem softwaru. Vezmeme-li v úvahu fakt, že tok obratu společnosti by mohl vypadat v následujících letech naprosto odlišně,  začne se nám z tohoto pohledu jevit předchozí způsob myšlení ve vztahu k budoucím obchodních požadavkům jako zaostalý! Nespoléhejte se tedy na „zkus-a-testuj“, ale začněte přemýšlejte o jiných kritérií, která budou zaměřena na budoucnost vaší firmy, nejen na její přítomnost. 3. Zaměřte se na to, co je důležité. Nyní již máte představu o vhodném cloudovém řešení. Je vhodný okamžik dát prostor všem  zúčastněným stranám, aby vyjádřily své postřehy, návrhy – zeptejte se jich, jaké funkce by mohly změnit způsob vašeho dosavadního podnikání? Velice často právě oni přijdou s důležitými náměty, které jste nemuseli vůbec zvážit. 4. Napříč zařízeními je cesta vpřed. Sjednocená komunikace – to je budoucnost! Každá společnost by měla mít nějaký druh mobilního pracovního řešení a velkou část dělat vzdáleně. Přemýšlejte o jednotném přístupu k uživatelským zkušenostem a návrhu aplikace pro každé zařízení, bez ohledu na to, kde by mohli tito uživatelé být a jaké zařízení by mohli používat. To pomůže zefektivnit obchodní procesy a zajistí, abyste využívali všechny výhody cloudu, které nabízí. 5. Budoucnost prověří vaše technologické řešení. Nepřemýšlet o budoucích problémech a jejich případném řešení je jednou z největších chyb krátkodobých pohledů, jaké mohou podniky udělat. To může vést nejen k nové implementaci v následujících letech. Díky tomu, že budete skutečně přemýšlet o cloudovém řešení, které vaše společnost implementuje, zajistíte, že budete schopni řešit problémy, s nimiž se potýkáte nejen dnes, ale i v budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že v případě cloudu neexistuje jedno řešení vhodné pro všechny. Záleží na konkrétních potřebách vašeho podnikání a kam se chcete posunout do budoucna, stejně tak, jakým způsobem podnikáte nyní. Začněte přemýšlet od konce, zvažujte nové způsoby práce a všechny možnosti, jež nabízejí.   Zdroj: http://www.techweekeurope.co.uk/cloud/cloud-management/5-top-tips-for-cloud-computing-implementation-175233