Víte, co je to rodinný holding?

V našem zářijovém newsletteru jsme se věnovali unikátním službám Family Office, které RSM CZ přináší svým privátním klientům. Dnes v tomto tématu pokračujeme další částí, kdy se věnujeme problematice rodinného holdingu.  Základním předpokladem dobře řízeného rodinného majetku je pořádek v něm. Je důležité nastavit si jednoduchý, ale pravidelný reporting a znát příležitosti na trhu i případné hrozby uvnitř i vně rodiny. Je velmi užitečné vědět, jaké cash flow může rodina očekávat, jak likvidní jsou jednotlivé složky jejího majetku, atd. Pro tento účel je velmi žádoucí, aby rodina svůj majetek postupně konsolidovala do jediného celku. Struktura tohoto celku se může lišit a její konečná podoba bude přirozeně závislá na povaze podnikání rodiny a majetku, kterým disponuje. Vedle přehlednosti a transparentnosti majetku je konsolidace důležitá i z důvodu jeho ochrany, přičemž riziko, kterému rodina může čelit, nemusí být jen externí… Konsolidování majetku může být v některých rodinných situacích i velmi efektivní způsob jak předcházet problémům v blízké nebo daleké budoucnosti a dlouhodobě nastavit harmonii v rodině.

Dnes si v krátkosti představíme konsolidaci majetku do tzv. rodinného holdingu

Základním cílem je koncentrace  majetku, přesun a nastavení nových majetkových vztahů, dále řešení dlouhodobých příjmů rodiny a jejího okolí a současně také zabránění dopadu možných negativních vlivů ze strany jednotlivých členů rodiny na část, nebo i na celý majetek. V prvním kroku dochází k samotnému založení potřebné korporátní struktury, která může mít podobu obchodní společnosti, různých typů fondů, nadace a podobně. Jak je uvedeno výše, forma struktury záleží na potřebách rodiny. Mějme však na paměti dlouhodobé hledisko, zřizujeme strukturu, která má existovat mnoho dalších let. O konečné podobě by tedy neměl rozhodovat výlučně aktuální stav legislativního prostředí tak, jak dnes vidíme v některých případech rodinné konsolidace. V procesu implementace následně dochází k přesunu majetku tak, že budoucím majitelem veškerých podnikatelských aktivit rodiny se stane rodinný holding. Aby vše mohlo skutečně dlouhodobě fungovat, pak samotný přesun majetku musí být řešen striktně v souladu s legislativou, majetek musí být adekvátně a férově oceněný a přesun musí proběhnout pod relevantním daňovým a právním dohledem. Je možné, že některé složky rodinného majetku nebude z daňových důvodů ideální přesouvat. V tomto případě však opět upozorňujeme, že se rodina rozhodla vytvořit strukturu na desítky let. Z tohoto pohledu považujeme za velmi důležité, aby uvedená struktura byla realizovaná bez jakýchkoliv pochybností (například daňových), které by mohl někdo v budoucnosti využít a napadnout. Akcionáři či beneficienty rodinného holdingu se stanou členové rodiny v takovém poměru a rozložení, jaký bude v rodině dohodnutý. Akcionářská dohoda následně přesně definuje práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny. Představuje jakousi základní ústavu rodiny. Akcionáři rodinného holdingu následně jmenují manažery jednotlivých společností, které rodinný holding ovládá, respektive relevantně vykonávají svá akcionářská práva ve společnostech, kde drží menšinovou pozici. Součástí rodinného holdingu se obvykle stává i finanční majetek vedený na majetkových účtech v bankách. Přesun do rodinného holdingu může být dobrým impulsem k přejednání podmínek správy cenných papírů a ostatního finančního portfolia a může také vést k případné změně investiční strategie. Úkolem Family Office je být hlavním koordinátorem celého procesu budování Rodinného holdingu, počínaje výběrem vhodné struktury, přes samotný proces implementace. Po ukončení procesu transformace, je klíčové dobré nastavení vnitřních pravidel fungování, zde přebírá Family Office zodpovědnost za jeho následnou správu, vedení účetnictví, daňové a právní poradenství a audit. Úkolem Family Office je také zajistit komunikaci uvnitř Rodinného holdingu, jak směrem do rodiny, tak i do spravovaných aktiv a majetku a eliminovat případné rozpory. Jediným klientem je rodina jako celek. Udržitelnost rodinného majetku a harmonie v rodině jsou hlavními úkoly RSM CZ Family Office. Pokud vás tato problematika více zajímá, rádi se s vámi potkáme u kávy. www.rsmfamilyoffice.eu