Jak udržet a zvelebit firmu v rukách rodiny

Na téma jak udržet a zvelebit firmu promluvil Michal Šubín. Od obecnějších začátku, kdy seznamuje s tématem a objasňuje proč v něm vidí velký smysl, se dostává i ke konkrétním zkušenostem. Mimo jiné se s námi také podělil o své zkušenosti ze slovenského prostředí, popsal problematiku dědictví hned na několika příkladech a prezentoval jejich řešení. Dobrý den, Já musím říct, že když jsem se setkal s tématem Family Office, procestovali jsme Evropu. Ptali jsme se našich partnerů z RSM International jak to reálně funguje a jeden gentleman nám ukázal prezentaci a termín Family Constitution. A já si říkal: „Pane bože, vracíme se do 17. století, nějaké ústavy apod.“ Pak jsme se začali bavit víc a víc a začali jsme si povídat o dopadech a organizování a musím říct, že je pravda, že to může pomoct rodině definovat vztahy a určit pravidla toho, jakým způsobem se majetek spravuje a může rodině definovat pravidla, jak se majetek přesouvá z generace na generaci a všeobecně pomůže rodině pochopit, co jsou zdroje majetku, zdroje užitku apod. Druhé téma je „Education“. Education není, že chodím na tu či onu školu. Education znamená, jaký vztah mám k tomu majetku a jakým způsobem máma a táta vychovávají děti ke vztahu k majetku. Ale nejen ke vztahu k majetku jako takovému. Abychom nebyli takoví mamánkovští, jedná se o vztah mezi členy rodiny. Mám zodpovědnost vůči sourozencům, bratrancům atd.  Je dobré a důležité rodinný majetek zorganizovat a je dobré se při organizaci podívat na černé dny a ne na ty slunečné, ale na problémy, které se mohou vyskytnout. Podívat se na majetek z vrchu jako z vrtulníku, jako na celek a ne na dílčí věci a skutečně mít na paměti, že majetek jsme my, první generace lidí, kteří začali podnikat v 90. letech.  Je důležité, aby ho naši nástupci znali a dostali návod, jak ho spravovat a jak se chovat, aby i jejich děti měli co zdědit. Je pravda, že když se tomu rodiny nevěnují a je jedno kde, 2/3 majetku, která udělala 1. generace, tak 3. generace ten majetek vysprejuje. Už není na účtech té rodiny.

Co je na Slovensku nejčastější z právních možností v majetkovém nástupnictví?

Nejčastěji používáme v majetkovém nástupnictví dvě roviny – hardware a software. Jako software považujeme rodinné dokumenty, akcionářské dohody, nebo pravidla, která jsou definovaná. Ty mohou být definované na 10 stranách nebo dokonce i na 65 stranách. Rozsah může být různý. Hardware je korporátní strana, přes jaké nástroje rodina vlastní ten celý majetek, přes jaké nástroje je ovládá a jakým způsobem ho spravuje. Klasickým nástrojem je na Slovensku akciová společnost. V Čechách máme trochu více možností. Může to být za jistých podmínek svěřenecký fond, což je taková obdoba trustu. Na Slovensku může být kombinace akciové společnosti a nějakého trustu, nějaké nadace, které jsou domicilované. Není se na to třeba dívat z pohledu, že je nám to na míle vzdálené. To rozhodně ne.

Jak to je s manželkami při dědictví?

Je důležité rozlišit dvě věci.  1. Generace jsou otcové, je to trochu jiné, když budeme mluvit o manželech vašich dětí, vašich dcer. Majetek, který nabyla rodina, nabyla ta úvodní generace a většinou spolu. Ta manželka tam to místo má. Předpokládáme teď, že se do 5 let od rozvodu neprovdá. Když půjdeme o level níž, bude to znít možná středověce, ale je to prostě tak, když se moje dcera provdá, donese do rodiny úplně cizího člověka, nejen jeho, ale cizí rodinu i okolí a ať se vám to líbí nebo ne, to okolí vám začne do toho majetku kecat. Aby k tomu nedošlo, je důležité majetek upravit vhodným způsobem. Ono k tomu kecání dojít může, ale jen do jistých limitovaných pravidel. Je to jen snaha udržet majetek pokupě. Musíte plánovat s tím, že půlka z vás se rozvede.  Co je důležité? Majetek vlastnit nebo mít z něj užitek? Podle nás mít užitek. Je důležité udělat všechny kroky tak, že v případě, pokud by se cokoliv stalo, ten majetek zůstal nedělitelný a v jednom celku. Firma, kterou jste celý život budovali, může mít nakonec jiného majitele, který může poškodit majetek a tím pádem poškodí celou vaší rodinu. Velký problém může nastat tehdy, pokud budete jako máma nebo otec výrazně preferovat jedno z dětí. Především ať se vám to líbí nebo ne, tak do jisté míry zaséváte semínko křivdy, které může a nemusí vyklíčit. Pokud vyklíčí, je to velký problém. Byla portugalská rodina, která měla obrovský majetek a rodiče měli 3 děti, syna a 2 dcery. Syn byl aktivní v businessu a dcery ne. Byla to hodně křesťanská rodina. Otec se rozhodl, že synovi dá 50 % a dcerám to rozdělil napůl. Pak přišli vnuci a syn měl 7 dětí a dcery měly 2. Dvě děti od toho chlapce se rozhodli, že chtějí prodat svůj podíl rodinné firmy a rozhodli se svůj podíl prodat sourozencům, ale nedohodli se. Dva chlapci tedy šli za svými bratranci a sestřenicemi a co se nestalo? S nimi se dohodli a váha v rodinném businessu se otočila. Staré křivdy vyšly ven a firma do dvou let skončila. Důležité je dělit věci za života a vysvětlovat je. Jedna věc je majetková a jedna věc je manažerská. Majetková práva jsou u všech stejná.

Pomáháte dědicům v té komunikaci, aby to všechno chápali?

Je to nevyhnutelné, aby v jisté fázi tzv. „Succession planning“ byly děti zapojené do celého procesu. Musí do toho být zapojení a prvním prvkem je výchova. Jak spolu rodina komunikuje, jak spolu drží pokupě, staré křivdy je třeba co nejvíce eliminovat.

Má externí manažer právo na akcie po nějakém čase?

V žádném případě. My musíme rozdělit, zda jsme na úrovni podniku nebo v rodinném holdingu. V rodinném holdingu v žádném případě a podle mě ani v podniku. Může dostat nějaké akcie, které mu zabezpečí podíl na dividendách, ale jsme fanoušky nedělení. Je to o té komunikaci. Byl otec, který založil krásnou firmu, byla umytá, učesaná, ale byl tam pracovník, kterému dal 10% společnosti a 70 % převedl na svého syna. Syn se tomu začal věnovat a zjistil, že člověk, který dostal 10%, ho tuneloval. Dnes je to v takové pozici, že ten člověk znal všechny kroky jak to dostat k soudu, aby ho firma vyplatila. Hodnota firmy je ale vysoká a on by dostal 10% za nic, protože otec v slabé chvíli dal 10% darebákovi a ten si založil firmu, která dělá to samé a kanibalizuje firmu, ze které dostal těch 10%. Nepouštějte nikoho cizího do svého majetku. V 1. generaci je počet dědiců známý, ale v 2. generaci to může být násobně více. Čím více lidí, tím více zájmů, více cílů, vlastních cílů, které se nemusí ztotožňovat s firmou. Proto je důležité průběžně děti vychovávat ve vztahu k rodině a ve vztahu k majetku a dávat jim pravidla. Bylo tady také téma vyplacení akcionáře. My to máme v akcionářských dohodách, které děláme. Jsou tam jasně definovaná pravidla, za jakých může akcionář požádat ostatní akcionáře o vykoupení. Nesmí to prodat ven. Děláme co nejvíce komplikací, aby se tam nedostal někdo z venku. Pokud někdo prodá svůj podíl cizímu člověku, je to největším ohrožením rodiny.  Snažíme se strukturovat majetek tak, aby se rodina vzdala de facto majitelských práv. Aby měla přístup jen k požitkům.  Svěřím majetek trustu a ten trust přese mě řídí společnosti a ty společnosti mi za jistých pravidel, které jsou definované, vyplácí dividendy. Majetek má být o tom, aby lidem dělal radost a pomáhal jim žít. Nemá jim financovat život. Ta výchova v rodinách vůči zodpovědnosti k majetku vůči ostatním členům rodiny je základním pilířem, díky kterému může ta rodina přežít. Pokud to tam nebude, může se to rozpadnout již ve 2. generaci. Pokud to tam bude, může přežít až do 5. generace. Je dobré jednat ve chvíli, kdy nejste ve stresu. Lidi preferují aktuální business. Má to ale svoje časové limity.

Co se myslí účtovní přípravou a kdy s ní začít?

Je důležité jestli si rodina objektivně řekne, že má nástupce, který firmu povede dále nebo nemá. Nebo jestli je pro tu rodinu lepší, pokud tu firmu prodá.  Je to jedna z důležitých věcí. Pokud se firmě přestane dařit, bude to pohroma pro rodinu. Když se rozhodnete tu firmu prodat, potrvá to třeba rok, dva tři než se dostane do tvaru, kdy za ní dostanete nejlepší čísla. Pokud se rozhodnete, že firma zůstane v rodině, tak tam jde o to, jakým způsobem se váš podíl v rodinné firmě transformuje na ostatní členy rodiny, nebo si založíte rodinný holding, který bude firmu vlastnit, což doporučujeme a potom se budou dědit hodnoty na úrovni holdingu a holding bude 100% majitel podniku. Pokud se rozhodnete prodat firmu, pokud nemáte následovníka nebo schopné manažery, tak to jsou přibližně 2-3 roky před tím než dáte firmu na trh a rozhodnete se jí prodávat.