Přesun majetku na děti

Jedním ze základních rizik, které první generaci podnikatelských rodů na Slovensku a v Čechách trápí je problém přesunu majetku na děti a další generace tak, aby tento majetek v budoucnosti rodině i jejímu bezprostřednímu okolí neublížil. Může se to zdát jako iracionální, avšak existuje velmi vela příběhů rodin, a nejen v našem prostoru ale i v rozvinutých krajinách, kde přesun majetku dopadl zle, majetek se v rodině stal důvodem k jej rozpadu, výrazně klesla motivace jejích členů se dále rozvíjet. Na konci potom z původního majetku profitovali všichni, jen ne ti, kterým byl původně určený. Je globálním faktem, že až v 70% případů rodin dojde k výraznému poklesu hodnoty majetku při přesunu z druhé na třetí generaci. Jinými slovy, až dva z troch vnuků nebo vnuček dnešních zakladatelů podniků nebude schopných plnohodnotně užívat plody úsilí jejich starých rodičů. A je potřebné říct, že je úplně jedno, jestli s jedná o majetek v řádů jednotek nebo v řádu stovek miliónů EUR. Co je základní příčinou tohoto faktu? Proč se tyto chyby, napříč tomu, že jsou všeobecně známé a popsané, opakují? První příčinou je nedostatečná výchova nastupujících generacií v rodině směrem k rodině jako takové, jednotlivým jejím členem a vzájemným vazbám a vztahů a majetku jako takovému. Druhou příčinou je absence pravidel, jako tyto vztahy zdravě rozvíjet a rozumně rodinný majetek používat. Především, rodinný majetek má pomoct rodině k jejímu rozvoji, má schopnost pomáhat rodině zachovávat její vnitřní harmonii. Má přispět k rozvoji individuálních osobností v rodiny avšak nesmí jednotlivých členů rodiny živit. Rodinný majetek může pomoct k přístupu k nadstandardnímu vzdělaní, avšak nesmí financovat studentův život dalších dvacet let. Majetek může přispět k lepší dovolené, nesmí být používaný na dennodenní rodinné nákupy. V naší praxi sledujeme dvě základní úlohy – prvou je zachování majetku v jednom logickém celku a současně pomáháme rodinám tento majetek smysluplně spravovat a zachovat si nad ním absolutní kontrolu. Druhou je pomoc při nastavení jednotlivých pravidel jeho užívaní tak, aby nedocházelo k jeho zneužívaní na úkor ostatních členů. Pomáháme rodičům zodpovídat jejich vlastní otázky jak postupovat a tyto postupy v rodině a s nástupní generacií komunikovat. Uvědomujeme si, že přesun majetku je věc mimořádně citlivá a pr všechny unikátní, jelikož se děje jednou za život. Je dobré být na tento krok zodpovědně připravený. Zpracování pro: 12/2016 TREND SK