Očekávání vs. realita při mezigeneračním přechodu majetku

Již několikrát jsme se v našich newsletterech věnovali tématu mezigeneračního přesunu majetku a nastavení vztahů uvnitř rodiny tak, aby celý proces proběhl bezproblémově a v ideálním případě byl aplikovatelný i v budoucnu. Na rozdíl od našich kolegů z vyspělejších zemí mají zdejší rodiny na přípravu celého procesu podstatně méně času. Proto je vhodné věnovat mu dostatečnou pozornost a neztrácet zbytečně čas. V zahraničí jsou jednotlivé generace průběžně připravovány. Během života se seznamují s fungováním majetku, s jednotlivými pravidly jeho správy, s podmínkami jeho nabytí a podobně. Není pro ně tedy nijak neobvyklé nahlas a otevřeně diskutovat o předmanželských smlouvách nebo o nastavení pravidel pro dědění či užívání majetku. S ohledem na absenci uvedeného času jsme svědky toho, že očekávání nastupující generace mohou být výrazně odlišná od plánů rodičů. A očekávání přirozeně nevznikají jen ze strany dětí, ale i ze strany jejich životních partnerů (a často i jejich širší rodiny). Jako vždy, právě nesprávná očekávání a jejich následné nenaplnění mohou způsobit nepříjemné zhoršení vztahů v rodině, ať už v blízké nebo v širší. Právě tohoto se musí řízený majetkový přesun vyvarovat. V současné době má náš Family Office několik poptávek na pomoc s mezigeneračním přesunem majetku a s řešením komunikace v rodině. Z našeho pohledu má proces komunikace několik základních prvků:

Transparentní informování členů rodiny o plánovaných změnách v rodinném majetku

Pojďme si vybrat příklad dnes často používaného a našimi klienty využívaného rodinného holdingu. Změny spojené se vznikem tzv. rodinného holdingu výrazně změní majetkové vztahy v rodině. Podstata změny pro následující generace může být v tom, že předmětem dědictví nebude hotovost (resp. významná hotovost), ani jiná aktiva z majetku rodiny, ale akcie a případně specifická práva spojená s rodinným holdingem. V praxi to znamená, že dědic nedostává hotovost, s kterou by mohl naložit podle vlastního uvážení, ale akcie, představující budoucí výnosy, které vygeneruje rodinný holding. Právě v tomto případě velmi silně narážíme na již zmiňovaná očekávání…

Způsob realizace mezigeneračního přesunu majetku

Zde se mohou vynořit nepříjemná překvapení pro manžele a manželky dědiců. Pokud se hlava rodiny rozhodne, že si přeje dědění po „pokrevní“ linii, toto rozhodnutí se nemusí setkat s pozitivním ohlasem u životních partnerů dědiců. Zde je ale nutné říci, že takový typ uspořádání je tradičním modelem ve vyspělých rodinách, kde k uvedenému přesunu došlo v minulosti už několikrát. Důvodem je přirozená ochrana rodiny a snaha, aby majetek zůstal nedělitelný a pod její kontrolou. Možná manželé/manželky toto rozhodnutí neocení napoprvé, ale až se bude podobný proces týkat jejich dětí, budou jej 100% podporovat.

Způsob používání rodinného majetku a využívání jeho budoucích plodů

Poslední částí, kterou je třeba řešit, je určení pravidel, podle kterých se budou budoucí generace chovat a spravovat zděděný majetek. I v tomto případě je možné, že se střetnou individuální očekávání se zájmem celé rodiny. Jediným východiskem je zdravá vnitro-rodinná komunikace a diskuze. Cílem stále zůstává harmonie v rodině fungující tak, aby majetek rodinu spojoval, a nikoliv rozděloval. Pokud Vás téma zaujalo, nebo je u Vás aktuální, přijďte k nám na dobrou kávu a rádi s Vámi vše prodiskutujeme.  

RSM CZ se stala partnerem Unie podnikových právníků ČR o.s.

logo upp