Optrex – Manažerský odkup společnosti

Projekt

Manažeři společnosti OPTREX Czech a.s. (OCZ) úspěšně dokončili manažerský odkup (MBO). OCZ se zabývá výrobou displejů a modulů na bázi tekutých krystalů LCD a TFT. Ty se využívají v automobilovém průmyslu, telekomunikacíc, medicíně, průmyslu a domácnostech. Společnost OCZ navazuje na působení společnosti TESLA Vrchlabí, přičemž v České republice působí od roku 1999. OCZ vyrábí LCD displeje a od roku 2008 také TFT displeje. Zaměřuje se zvláště na automobilový průmysl a dodává své výrobky do automobilek BMW, Audi, VW, Škoda, Volvo, Opel, Ford, Renault, Peugeot. V posledním období se tržby společnosti OCZ pohybovaly mezi 400 000 000 až 500 000 000 Kč. V rámci prodejního procesu jsme působili jako exkluzivní poradce manažerů společnosti OCZ, přičemž celou transakci jsme řídili.

Spokojenost klienta

Zdeněk Kodejš, člen představenstva společnosti OCZ: „Do situace, kdy jsme museli začít řešit odkup, jsme se dostali téměř ze dne na den. Dnes jsme přesvědčeni, že požádat o pomoc RSM TACOMU byl krok, který nám ušetřil mnoho času. Věřím, že i pro oba naše partnery to byla zajímavá zkušenost, protože čas byl limitován zhruba šesti týdny. Při specifické výrobní pozici vrchlabského závodu bylo opravdovou výzvou zvládnout vše na první dobrou. Na závěr si dovolím pouze říct; díky přátelé.“

Pomohli jsme

Marek Rosenbaum: „Často se setkáváme s tím, že nás oslovují manažeři s tím, že jsou připraveni odkoupit společnosti, které doposud řídili. Jsme přesvědčeni, že když se celý proces dobře připraví z hlediska potřebné equity, struktury transakce i fi nancování, tak MBO představuje lákavou příležitost. A to jak pro manažery společností, kterým umožňuje další rozvoj, tak též pro stávající majitele, kteří prodávají společnost lidem, které znají a kteří též znají přebíranou společnost. Věříme, že MBO má potenciál pro rozvoj a může do jisté míry nahradit chybějící zahraniční investory.“