Czech Property Investments – Oceňování nemovitostí pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS

Projekt:

Cílem vyhotovení ekonomických studií zabývajících se oceněním nemovitostí ve skupině CPI, jejichž vykazování je regulováno standardem IAS 40 – investice do nemovitostí, pro účely účetního výkaznictví sestavovaného v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IFRS, bylo zjištění reálné hodnoty nemovitého majetku.

Spokojenost klienta:

Erik Morgenstern: „Základem úspěšné spolupráce s RSM CZ byl především tým jejích lidí, kteří měli na starosti jednotlivé projekty oceňování. Skupina CPI si váží jejich odbornosti a rozsahu jejich znalostí o trhu s nemovitostmi nejen v České republice, ale i na Slovensku. Významná také byla vzájemná komunikace, která určitě vedle ke spokojenosti na obou stranách. Přístup RSM CZ k nám jako ke klientovi byl velice profesionální a byla z něj zcela patrná orientace na nás, naše požadavky.

Pomohli jsme:

Jiří Skotnica „Oceňování pro největší českou realitní skupinu pro nás bylo vždy velkou výzvou. Zejména ocenění celého nemovitostního portfolia skupiny pro potřeby mezinárodních účetních standardů patřilo svým rozsahem mezi nejnáročnější a zároveň i nejzajímavější nemovitostní projekty, na kterých jsme mohli v posledních letech pracovat. Jsme rádi, že naše ocenění pomohla Klientovi v daném účelu a splnila požadavky kladené na kvalitu jejich zpracování.CPI