ČEZ Teplárenská – Rozdělení odštěpením sloučením

Projekt

V rámci pokračující koncentrace činností skupiny ČEZ a v souvislosti s  konsolidací části teplárenské infrastruktury ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. bylo rozhodnuto o odštěpení části podniku společnosti Teplárna Trmice, a.s. a sloučení této odštěpené části se společností ČEZ Teplárenská. Odštěpovaná část podniku byla představována distribuční soustavou tepla v lokalitě měst Ústí nad Labem a Trmice. Vzhledem k rozsahu tohoto převodu bylo ocenění předmětem jednání představenstva mateřské společnosti ČEZ, a.s. Vlastní ocenění probíhalo dvěma metodami – výnosovou, která kvantifikovala celkový výnosový potenciál oceňované části podniku a majetkovou, která měla narovnat historické účetní hodnoty jednotlivých položek majetku na jejich aktuální reálnou hodnotu. U infrastrukturních rozvodů bývá zajímavou oblastí i oblast oceňování věcných břemen, jejichž vznik se často datuje před rok 1990.

Spokojenost klienta

Karel Jelínek, Finanční Ředitel Teplárny Trmice a.s.: „Projekt rozdělení odštěpením sloučením je velmi významným krokem na cestě k budoucí fúzi společnosti Teplárna Trmice, a.s.se společnosti ČEZ, a.s. Ocenění odštěpovaného majetku a závazků bylo v harmonogramu procesu klíčovou činností. Spolupráce se znaleckým ústavem RSM CZ na tomto ocenění proběhla naprosto korektně a dle našeho očekávání. Zejména si vážíme flexibilního přístupu oceňovacího týmu při věcném vymezení odštěpovaného majetku a závazků a při řešení vazeb na katastr nemovitostí.“

Pomohli jsme

Petr Bruštík: „Samotné vymezení odštěpované části jmění je náročné. Kromě položek majetkového charakteru je nezbytné definovat i veškeré právní vztahy (například věcná břemena), která jsou s majetkem spojená a mají být předmětem ocenění. V případě společnosti Teplárna Trmice jsme klientovi pomohli s upřesněním souboru těchto práv a klientův velmi proaktivní přístup pak značně usnadnil vlastní průběh ocenění.“