Czech Republic
Jazyky

Jazyky

ČEZ Teplárenská – Rozdělení odštěpením sloučením

Projekt

V rámci pokračující koncentrace činností skupiny ČEZ a v souvislosti s  konsolidací části teplárenské infrastruktury ve společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. bylo rozhodnuto o odštěpení části podniku společnosti Teplárna Trmice, a.s. a sloučení této odštěpené části se společností ČEZ Teplárenská. Odštěpovaná část podniku byla představována distribuční soustavou tepla v lokalitě měst Ústí nad Labem a Trmice. Vzhledem k rozsahu tohoto převodu bylo ocenění předmětem jednání představenstva mateřské společnosti ČEZ, a.s. Vlastní ocenění probíhalo dvěma metodami – výnosovou, která kvantifikovala celkový výnosový potenciál oceňované části podniku a majetkovou, která měla narovnat historické účetní hodnoty jednotlivých položek majetku na jejich aktuální reálnou hodnotu. U infrastrukturních rozvodů bývá zajímavou oblastí i oblast oceňování věcných břemen, jejichž vznik se často datuje před rok 1990.

Spokojenost klienta

Karel Jelínek, Finanční Ředitel Teplárny Trmice a.s.: „Projekt rozdělení odštěpením sloučením je velmi významným krokem na cestě k budoucí fúzi společnosti Teplárna Trmice, a.s.se společnosti ČEZ, a.s. Ocenění odštěpovaného majetku a závazků bylo v harmonogramu procesu klíčovou činností. Spolupráce se znaleckým ústavem RSM TACOMA na tomto ocenění proběhla naprosto korektně a dle našeho očekávání. Zejména si vážíme flexibilního přístupu oceňovacího týmu při věcném vymezení odštěpovaného majetku a závazků a při řešení vazeb na katastr nemovitostí.“

Pomohli jsme

Petr Bruštík: „Samotné vymezení odštěpované části jmění je náročné. Kromě položek majetkového charakteru je nezbytné definovat i veškeré právní vztahy (například věcná břemena), která jsou s majetkem spojená a mají být předmětem ocenění. V případě společnosti Teplárna Trmice jsme klientovi pomohli s upřesněním souboru těchto práv a klientův velmi proaktivní přístup pak značně usnadnil vlastní průběh ocenění.“

 

Líbil se Vám článek? Pomozte nám šířit jej dále.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tato stránka využívá cookies pro personalizaci a marketing. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close