Strukturovaná kabeláž pro nový závod Johnson Controls nejen pro telefony a počítače

Johnson Controls logo Společnost Johnson Controls v České Lípě v posledních letech navzdory globální hospodářské krizi prochází procesem rozšiřování výroby a modernizací provozů. V průběhu roku vybudoval 2014 na zelené louce v dubické průmyslové zóně v České Lípě svůj závod s novým výrobním programem. V severních Čechách tak vytvořila společnost další cenné pracovní příležitosti. Továrna na výrobu polypropylénových umělých hmot funguje již několik měsíců ve zkušebním provozu. Plně automatická výroba produkuje plastové boxy, kryty a víka pro autobaterie. Ty společnost vyrábí v dalším svém českolipském závodě. Právě existence obou výrobních provozů v jedné lokalitě byl podle vedení společnosti proto jeden z hlavních důvodů, proč se rozhodli závod na plastové komponenty pro autobaterie vybudovat právě v českolipské průmyslové zóně. Americká společnost Johnson Controls existuje od roku 1885, kdy ji založil Warren Johnson, vynálezce elektrického pokojového termostatu. Dnes má celá skupina 170 tisíc zaměstnanců ve 150 zemích. Skupina se zaměřuje na tři základní odvětví: energetická a provozní účinnost budov, výroba autobaterií i technologicky náročnějších baterií pro hybridní a elektrická vozidla a výroba pro interiéry automobilů. Bez zajímavosti není ani to, že závody této společnosti v České republice poskytují již více než 6 000 pracovních míst a z toho polovinu zaujímají místa vytvořená v Libereckém kraji.

Strukturovaná kabeláž v nové hale vytvořila nepostradatelnou infrastrukturu pro uvedení celého výrobního procesu do provozu. Použitím jednotného kabelového systému prakticky pro všechna zařízení technologickými stroji počínaje přes kamerový systém, docházkový systém atd. až po síť IT byla vytvořena moderní modulární kabeláž, která umožňuje díky své univerzálnosti snadnou rozšiřitelnost. Ing. Tomáš Zatloukal, Senior Manager IT Operations, Johnson Controls

Úkol

Vytvořit v nové výrobní hale, vybavené nejnovější technologií včetně vlastní fotovoltaické elektrárny rozsáhlou strukturovanou kabeláž, která kromě běžné datové a telefonní komunikace obsluhuje provoz průmyslových kamer, zabezpečovacího zařízení, přístupového systému včetně obsluhy elektronických zámků a zejména připojení ovládání a sledování vlastní výrobní technologie. V průběhu výstavby bylo potřeba dohlídnout na splnění těchto podmínek:

 • Koordinovat pracovní postupy a termíny s postupem výstavby haly.
 • Veškeré kabelové rozvody vést ve žlabech drátěného programu a svody k technologickým strojům řešit pevnými plastovými trubkami.
 • Žlaby zavěsit pod strop haly ve výšce cca 14m
 • V kancelářích na hale ukončit segmenty strukturované kabeláže v parapetním žlabu a v podpodlažních krabicích.
 • Jedno hlavní a tři (ve skutečnosti čtyři) podružná centra strukturované kabeláže propojit optickými kabely do kruhu.
 • Sklady surovin, hotových výrobků i prostor vlastní výrobní haly pokrýt signálem WiFi.
 • Připravit strukturovanou kabeláž pro vnitřní i venkovní kamery.
 • Ke každému stroji přivést dva segmenty kabeláže pro připojení k podnikové a k lokální technologické síti.
 • Připravit kabeláž pro přístupový systém a systém ovládání elektronických dveřních zámků.
 • Hlavní centrum strukturované kabeláže vybavit třemi rámy 45U, z nichž jeden je určen pro ukončení všech metalických a optických kabelů, druhý pro záložní zdroj napájení (APC Symetra LX) a třetí pro aktivní komponenty sítí, tel. ústřednu a centrum technologické sítě.
 • Podružná centra osadit vždy jedním rámem 45U.       

Řešení

Již při realizační přípravě jsme zjistili, že prováděcí projekt slaboproudu a elektro-rozvodů haly dodaný generálním dodavatelem stavby neodpovídá základním pravidlům návrhu strukturované kabeláže. Bylo tedy nutné projekt ve velmi krátké době přepracovat a navrhnout tak zcela nové řešení:

 • Zkrátit navrhované segmenty UTP-kabeláže max. na 90m změnou jejich tras a vybudováním (místo původně plánovaných čtyř) pěti center strukturované kabeláže
 • Striktně oddělit strukturovanou kabeláž od rozvodů 400/230V a uložit ji do zvláštních žlabů
 • Posílit průřez přívodních silových kabelů a jištění pro hlavní centrum sítě (16kVA Symetru LX)  
 • Přehodnotit navrhované rozmístění a celkový počet AP WiFi-sítě vzhledem k výšce a rozmístění konstrukcí skladovacích regálů
 • Navrhnout nové uspořádání ukončení metalických i optických segmentů v rámech jednotlivých center.
 • Sesouhlasit projektované pasivní i aktivní prvky kabeláže se standardem investora (kabeláž Belden/Panduit, aktivní komponenty Cisco)

Výsledky

Po odsouhlasení změn projektu investorem se započalo s realizací koordinačními schůzkami s generálním dodavatelem, stavebními firmami, dozorem stavby, dodavateli ostatních řemesel a s dodavateli technologie. Vlastní realizace strukturované kabeláže pak proběhla v rekordně krátké době v průběhu dvou měsíců.  

Obchodní dopady

Vytvoření kvalitní infrastruktury pro uvedení celého výrobního procesu do provozu. Tím, že byla vytvořena moderní modulární kabeláž, může společnost v budoucnu flexibilně a snadno v případě dalšího členění závodu nebo jakýchkoliv dalších změn síť rozšiřovat.