Czech Republic
Jazyky

Navýšení kapacit interního systému – BIS GROUP s.r.o.

Společnost BIS Group, sídlící v Praze na Vinohradech, se specializuje na pořádání konferencí a veřejných fór a realizuje se i v oblasti digitálního marketingu. Působnost firmy je celosvětová. Její spolupráce se společností RSM CZ má poměrně dlouhou tradici. RSM prostřednictvím své divize Infrastruktura udržovala a v omezené míře i nadále udržuje firemní IT prostředí a to od správy sítě, až po podporu koncových uživatelů.

Požadavky klienta

S růstem společnosti BIS Group stoupaly nároky na možnosti a fungování IT – lokální prostředí již přestávalo stačit zvyšujícím se požadavkům byznysu.  Protože firma měl a historicky dobrou zkušenost se svým dodavatelem, RSM CZ, byl tento osloven stran návrhu zamýšleného kroku – migrace IT do cloudového prostředí.

Od tohoto rozhodnutí si BIS Group sliboval zjednodušení správy IT, vyšší spolehlivost infrastruktury a obecně tak snížení dosavadních nákladů. Těmto nárokům se dodavatel pokusil vyjít vstříc. Volba byla jasná – migrace IT zákazníka do vlastního datové centra v Pardubicích – Cloudu RSM CZ, žádané služby s více než 12-ti letou historií.

Jak jsme postupovali

Úvodním krokem bylo zmapování stávajícího fyzického prostředí, inventarizace serverů, koncových stanic, tiskáren a zakoupených licencí software. Důležitým prvkem byla akceptace klíčových požadavků zákazníka – přístupnost dat odkudkoli ze světa, růst počtu zaměstnanců a spolehlivé zálohovací řešení.

Následně bylo přistoupeno k virtualizaci stávajících serverů do infrastruktury datového centra, vše v rámci platformy Microsoft. Licence pro poskytnuté řešení byly použity v rámci programu MS SPLA – licence, které jsou zákazníkem placeny vždy měsíčně – zpětně pouze za zkonzumované množství. Byly domluveny podmínky vzájemné Smlouvy, se striktně určenými SLA podmínkami – povinnostmi a odpovědnostmi dodavatele. V rámci SLA byl nastaven response a fix time pro jednotlivé provozované služby, stejně tak RPO a RTO co se týče zálohování. Současně byly vyřešeny i problémy lokální sítě zakoupením nového aktivního prvku. Pro připojení do cloudového prostředí byla zvolena vzdálená plocha terminálového serveru – MS RDP. Celý projekt byl realizován v průběhu čtrnácti dnů, včetně přípravných činností.

Hodnocení řešení klientem

S rozšíření služeb firmy RSM CZ o vlastní cloudové řešení panuje u zákazníka spokojenost. Samozřejmostí je dostupnost hotline 24x7x365, proaktivní dohled klíčových komponent i serverových služeb Dohledovým Centrem RSM CZ (benefit cloudových služeb), který zahrnuje i lokální aktivní prvky v prostorách zákazníka. Zároveň RSM CZ poskytuje na základě Smlouvy i 1st Level Support – Helpdesk pro koncové uživatele BIS Group. Výpadky služeb se limitně blíží k nule, řeší se jen kapacitní a rozšiřující požadavky. Náklady jsou limitovány smluvními podmínkami, a tak jsou pro zákazníka lehce plánovatelné ve střednědobých horizontech. Myslím, že se dá bez nadsázky říci, že IT BIS Group je nyní na skutečně profesionální úrovni.

Kontaktní osoby

Milan Smutný

Head of Software Development

+420 531 025 111

milan.smutny@rsm.cz

Další článek Vám zašleme

Email:*
Jméno a příjmení: