Navýšení kapacit interního systému – BIS GROUP s.r.o.

Společnost BIS Group, sídlící v Praze na Vinohradech, se specializuje na pořádání konferencí a veřejných fór a realizuje se i v oblasti digitálního marketingu. Působnost firmy je celosvětová. Její spolupráce se společností RSM CZ má poměrně dlouhou tradici. RSM prostřednictvím své divize Infrastruktura udržovala a v omezené míře i nadále udržuje firemní IT prostředí a to od správy sítě, až po podporu koncových uživatelů.

Požadavky klienta

S růstem společnosti BIS Group stoupaly nároky na možnosti a fungování IT – lokální prostředí již přestávalo stačit zvyšujícím se požadavkům byznysu.  Protože firma měl a historicky dobrou zkušenost se svým dodavatelem, RSM CZ, byl tento osloven stran návrhu zamýšleného kroku – migrace IT do cloudového prostředí. Od tohoto rozhodnutí si BIS Group sliboval zjednodušení správy IT, vyšší spolehlivost infrastruktury a obecně tak snížení dosavadních nákladů. Těmto nárokům se dodavatel pokusil vyjít vstříc. Volba byla jasná – migrace IT zákazníka do vlastního datové centra v Pardubicích – Cloudu RSM CZ, žádané služby s více než 12-ti letou historií.

Jak jsme postupovali

Úvodním krokem bylo zmapování stávajícího fyzického prostředí, inventarizace serverů, koncových stanic, tiskáren a zakoupených licencí software. Důležitým prvkem byla akceptace klíčových požadavků zákazníka – přístupnost dat odkudkoli ze světa, růst počtu zaměstnanců a spolehlivé zálohovací řešení. Následně bylo přistoupeno k virtualizaci stávajících serverů do infrastruktury datového centra, vše v rámci platformy Microsoft. Licence pro poskytnuté řešení byly použity v rámci programu MS SPLA – licence, které jsou zákazníkem placeny vždy měsíčně – zpětně pouze za zkonzumované množství. Byly domluveny podmínky vzájemné Smlouvy, se striktně určenými SLA podmínkami – povinnostmi a odpovědnostmi dodavatele. V rámci SLA byl nastaven response a fix time pro jednotlivé provozované služby, stejně tak RPO a RTO co se týče zálohování. Současně byly vyřešeny i problémy lokální sítě zakoupením nového aktivního prvku. Pro připojení do cloudového prostředí byla zvolena vzdálená plocha terminálového serveru – MS RDP. Celý projekt byl realizován v průběhu čtrnácti dnů, včetně přípravných činností.

Hodnocení řešení klientem

S rozšíření služeb firmy RSM CZ o vlastní cloudové řešení panuje u zákazníka spokojenost. Samozřejmostí je dostupnost hotline 24x7x365, proaktivní dohled klíčových komponent i serverových služeb Dohledovým Centrem RSM CZ (benefit cloudových služeb), který zahrnuje i lokální aktivní prvky v prostorách zákazníka. Zároveň RSM CZ poskytuje na základě Smlouvy i 1st Level Support – Helpdesk pro koncové uživatele BIS Group. Výpadky služeb se limitně blíží k nule, řeší se jen kapacitní a rozšiřující požadavky. Náklady jsou limitovány smluvními podmínkami, a tak jsou pro zákazníka lehce plánovatelné ve střednědobých horizontech. Myslím, že se dá bez nadsázky říci, že IT BIS Group je nyní na skutečně profesionální úrovni.