KYB Manufacturing Czech: Bezdrátová síť šetří čas i náklady a zvyšuje produktivitu

logo_kyb

Dodavatel tlumičů pérování pro automobilový průmysl.

Vše závisí na efektivitě výroby. Výpadky si prostě nemůžeme dovolit. Zavedli jsme novou síťovou infrastrukturu, která nám umožňuje rychle a přesně přesunovat zboží napříč dodavatelským řetězcem. Navíc ji lze snadno rozšířit v souladu s poptávkou.Jan Šmíd, IT manažer společnosti KYB Manufacturing Czech

Úkol

Zefektivnit inventarizaci a optimalizovat výkonnost závodu pomocí vhodného systému.

S rostoucí poptávkou si vedení KYB Manufactoring uvědomilo, že musí zvýšit provozní efektivitu a produktivitu ve výrobním závodě. Zadávání inventarizačních údajů zabíralo příliš času. Bylo třeba rychleji uvádět do provozu nové montážní linky a v rámci širší strategie „štíhlé“ výroby optimalizovat výkonnost závodu. Zaměstnanci mimo kancelář taktéž neměli přístup k aplikacím, protože v závodě nebyla k dispozici bezdrátová síť, a proto bylo nutné aplikovat chytré řešení.

KYB Manufacturing Czech se proto rozhodl pro robustní, škálovatelnou platformu odolnou proti zastarávání. Po zvážení několika možností vybral návrh, který zahrnoval sjednocenou pevnou i bezdrátovou platformu založenou na konceptu Cisco Borderless Network.

Řešení

K přípravě samotné implementace Cisco technologie říká Petr Odvárka, vedoucí oddělení Komunikací, Infinity a.s.:  „Nasazení probíhalo v několika fázích: od prvotní diskuse se zákazníkem a stanovení požadavků na pokrytí prostorů signálem, site survey, tedy od návrhu rozmístění access pointů na základě plánku, přes proměření signálu s pomocnými access pointy až po definitivní zpracování návrhu rozmístění, instalaci a konfiguraci systému včetně ověřovacího měření. Ze zkušenosti při nasazování víme, že se nevyplácí podceňovat přípravu, protože nesprávně navržená bezdrátová síť vede k výskytu míst bez signálu; pouze správně navržená a realizovaná bezdrátová síť zajišťuje požadovanou pružnost používání informačních systémů zejména díky pružnému přeskupování výrobních technologií a bez nutnosti úprav kabelážních systémů, což jsou zásadní faktory zlevnění a zrychlení.“

Výsledky

Architektura Cisco umožňuje připojení kohokoliv, odkudkoliv a z jakéhokoli zařízení. Protože společnost v nadcházejících letech očekává zdvojnásobení poptávky, byla pro ni klíčová otázka rozšiřitelnosti. Zaměstnanci získali díky nové technologii přístup k aplikacím po celém v závodě, což usnadnilo rozhodování a přispělo k celkovému zrychlení výrobního procesu.

Bezdrátová síť dnes zajišťuje v KYB Manufacturing Czech nepřerušené připojení k síti, čímž optimalizuje montážní proces. Společnost odhaduje 5% úspory času dané tím, že už není nutné se opětovně přihlašovat k síti. Produktivitu také významně zlepšilo zavedení ručních čtecích zařízení. Stroje již nejsou omezeny ani délkou kabelů, ani náklady na kabeláž. Vedoucím montážních linek se díky tomu podařilo snížit výrobní dobu u každé linky o 10 hodin.

Díky bezdrátové síti se daří stroje snadno přesunovat po závodě a připojovat je ke klíčovým aplikacím, jako jsou systémy ERP a CAD. Kromě snížení nákladů na kabeláž o očekávaných 22 procent umožnila flexibilní síť výrobci lépe využít podlahovou plochu a optimalizovat klíčovou výrobní kapacitu.

Obchodní dopady

Společnost odhaduje 5% úspory času dané tím, že už není nutné se opětovně přihlašovat k síti. Produktivitu také významně zlepšilo zavedení ručních čtecích zařízení. Stroje již nejsou omezeny ani délkou kabelů, ani náklady na kabeláž. Vedoucím montážních linek se díky tomu podařilo snížit výrobní dobu u každé linky o 10 hodin.