Kovosvit MAS, a.s.: Společnost desetinásobně urychluje tvorbu reportů a zlepšuje řešení problémů

logo_kovosvit Přední producent obráběcích strojů.

Díky systému Oracle Business Intelligence Enterprise Edition se nám podařilo výrazně zdokonalit proces hlášení a předávání informací, který je nyní 10krát rychlejší a je do něho zapojeno méně lidí, čímž se stává mnohem efektivnějším. Libor Kuchař, býv. Generální ředitel Kovosvit MAS, a.s.

Úkol

V době, která si žádá restrukturalizaci a efektivitu na každém kroku, se společnost Kovosvit MAS rozhodla v rámci moderní komunikace mezi všemi složkami společnosti sáhnout po sofistikovaném IT řešení na míru, které by bylo schopno zajistit lepší dostupnost dat z oddělení účetnictví, prodeje, nákupu, skladového hospodářství a výroby, dále snížit dobu trvání procesu reportingu u všech podnikových oblastí, obzvláště pak u zpráv podnikového managementu. Nesnadným zadáním se zprvu zdála být také eliminace manuálních postupů při vytváření zpráv a náhrada používání aplikace Microsoft Excel k přenosu a zpracování dat komplexním řešením Oracle Business Intelligence, a tím přání po výrazném omezení pravidelného selhávání lidského faktoru. Komplexnost celého úkolu pak byla dovršena požadavkem na snížení vytížení zaměstnanců oddělení IT při vytváření sestav ze všech oblastí společnosti a zvýšení účinnosti při řešení problémů a zavedení možnosti okamžité analýzy k aktuálnímu problému.

Řešení

Samotnému procesu implementace a přechodu na nový systém předcházela důkladná a náročná analýza viděna zpočátku pohledem zadavatele ve stylu nevím úplně přesně, co chci … a nakonec, jak už to obvykle chodí, neustále se měnící požadavky a prostředí nebyly také žádnou výjimkou. „Bez plné projektové podpory všech tří zainteresovaných složek na straně zadavatele iniciátorem v Ekonomickém úseku byl finanční ředitel, ve fázi realizační IT oddělení, obojí za plné podpory firemního TOP managementu – by byla naše práce složitější, delší a ve finále tedy i nákladnější.“, říká za KOVOSVIT MAS její IT manažer Pavel Vítek. K dosažení smělého plánu došlo ve spolupráci s gold partnerem společnosti Oracle  INFINITY a.s. k přirozenému zavedení systému Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, jehož cílem bylo plně zautomatizovat proces reportingu a zrychlit tak až desetinásobně vytváření sestav všeho druhu, např. zpráv podnikového managementu. Již v průběhu implementace systému bylo zahájeno školení a podpora klíčových uživatelů, aby se tito mohli obratem integrovat a začít plně fungovat s pochopením všech procesů obratem po jejich spuštění. Samozřejmostí byl testovací provoz a odlaďování třecích ploch a také plně profesionální a na základě servisní smlouvy prováděná postimplementační podpora.  „Klíčová na celém projektu byla podpora vrcholového vedení a dobrá spolupráce IT oddělení.  Díky tomu jsme byli schopni udržet nastavené tempo implementace a splnit nastavené termíny bez nervozity a finišování v závěrečné části. Je nutné zmínit i to, že zákazník měl a má svá data ve velice dobrém stavu a v průběhu implementace jsme se nemuseli věnovat řešení nekonzistencí. To byl jeden z faktorů, který pozitivně ovlivnil celou atmosféru implementace.“ dodává zástupce Infinity a vedoucí projektu Jan Koubek.

Výsledky

Obratem se podařilo zvýšit dostupnost informací, kdy všichni uživatelé získali aktivní přístup ke klíčovým informacím a nemusejí tak už čekat, až budou dávkově sestavy vytvořeny, odkontrolovány a zpětně rozeslány. Samotné zprávy jsou komplexnější povahy a přitom uživatelsky cílenější, což přispívá k rychlejšímu a kvalifikovanějšímu rozhodování na všech úrovních podniku. Velmi zjednodušeně řečeno došlo vcelku brzy k plynulému opuštění tabulkového procesoru a ručního zadávání dat (bylo vcelku reálným pravidlem, že každý úsek či oddělení měly „vlastní“ data a chyběl jim funkční nástroj pro konsolidaci reportů, což obojí způsobovalo nepřehlednou roztříštěnost informací), čímž se velmi omezila možnost lidské chyby a zejména příjemným zjištěním bylo, že počet zaměstnanců IT potřebných pro vytváření zpráv se snížil o nezanedbatelných 50 procent.

Obchodní dopady

Díky systému Oracle Business Intelligence Enterprise Edition se podařilo zvýšit dostupnost informací, kdy všichni uživatelé získali aktivní přístup ke klíčovým informacím a nemusejí tak už čekat, až budou dávkově sestavy vytvořeny, odkontrolovány a zpětně rozeslány. Samotné zprávy jsou komplexnější povahy a přitom uživatelsky cílenější, což přispívá k rychlejšímu a kvalifikovanějšímu rozhodování na všech úrovních podniku.