Kiekert-CS vsadil na cloudovou infrastrukturu od Avaya

logo_kiekert

Zámky Kiekert  najdete téměř ve všech vozidlech světových značek. Již více než 100 let je firma Kiekert významným partnerem automobilového průmyslu na všech kontinentech. Jako firma s vlastním vývojem a tvůrce většiny vynálezů v oblasti zámkových systémů pro automobily je Kiekert vůdcem v oblasti inovací a významným partnerem každého výrobce automobilů.

Se síťovým řešením od společnosti Avaya, které u nás implementovala Infinity, máme velmi dobrou zkušenost. Přechod na VENA architekturu byl pro nás logickým krokem pro udržení maximálně bezpečné, funkční a efektivní infrastruktury. Dušan Herbs, IT team Kiekert-CS, s.r.o.

Úkol

Kiekert-CS, s.r.o. si dal za úkol vytvořit efektivní cloudovou infrastrukturu. Toto síťové řešení mělo být založeno na bázi virtualizace. Instalace nové infrastruktury měla proběhnout v co nejrychlejších čase.  První fáze VENA architektury od společnosti Avaya Inc. měla být instalována ve svém výrobním závodě v Přelouči. 

Řešení

V centru sítě jsou použity dva síťové switche Virtual Services Platform 7000 nakonfigurované v režimu clusteru. Na ně je pomocí tzv. dual-homingu napojena sada stohů prvků řady Ethernet Routing Switch 4800. Páteřní spoje (pro uzly s vyšším množstvím uživatelů) mají v této síti 10 gigabitů, v ostatních rozvaděčích jsou použity spoje gigabitové.

I přesto, že je topologie propojení každého páteřního switche se switchi centrálními trojúhelníková, není v tomto řešení používán tzv. Spanning Tree Protocol. Řízení provozu totiž zajišťuje cluster technologie páteřních switchů. To má dva zásadní příznivé efekty:

  • oba spoje jsou aktivní (v případě STP je jeden spoj vždy blokovaný),
  • v případě výpadku některého páteřního prvku nebo jedné trasy k připojovacím prvkům je konvergence významně rychlejší, než v případě STP i RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol).

Celý projekt technici Infinity uskutečnili v průběhu půl roku. 

Výsledky

Společnost vytvořila efektivní cloudovou infrastrukturu na platformě Avaya. Avaya je v této oblasti světovým lídrem, momentálně mimo jiné dodávala síťová řešení a telekomunikační zařízení pro ZOH v Soči 2014. Zakázku pro Kiekert jsme jako implemeteční partner provedli v celém jejím rozsahu. 

Obchodní dopady

Se síťovým řešením společnosti od společnosti Avaya, má IT team v Kiekertu-CS velmi dobrou zkušenost. Přechod na VENA architekturu byl důležitým krokem pro udržení maximálně bezpečné, funkční a efektivní infrastruktury společnosti.